Tulosta

Tutkimus:
Kalsium, albumiinikorjattu (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

6384 • P -Ca-albk

Osatutkimukset

P -Ca
P -Alb

Indikaatiot
P -Ca-albk-tutkimuksen tulos on kliinisesti useimmiten yhtä informatiivinen kuin Ca-Ion-määritys ja sitä suositellaan etenkin avohoitopotilaiden ensisijaiseksi kalsiumstatuksen tutkimukseksi. Seuraavilla potilasryhmillä suositellaan kuitenkin ensisijaisesti Ca-Ion-määritystä: Selvä munuaisten vajaatoiminta, tehohoidossa olevat potilaat, verensiirtoja tai muita iv-infuusioita äskettäin saaneet, happo/emästasapainon häiriöt, selvät paraproteinemiat, akuutti pankreatiitti, hyperbilirubinemia, keskoset ja alle kuukauden ikäiset lapset.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Pot. esivalmistelu
Suositellaan 10 – 12 tunnin paastoa

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Kolorimetrinen / fotometrinen määritys

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta

Ikä Viitealue Yksikkö
Lapset, alle 6 vko      1.8-2.97 mmol/l
6 vko – 18 kk 2.22-2.82      
19 kk – 5 v 2.15-2.7  
6 – 10 v 2.05-2.7  
11 – 16 v 2.15-2.7  
17 v 2.25-2.65  
18 v – 2.15-2.51  

Päätösraja aikuisten kohonneelle arvolle voi olla viiteylärajaa korkeampi (2.65 mmol/l).
(Viitearvojen alkuperä: HUSLAB)

Virhelähteet
Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.

Huomautus
Ionisoitu kalsium (S -Ca-Ion, nro 2019) on kalsiumin fysiologisesti aktiivinen muoto, joka kuvaa kliinistä kalsiumstatusta suoremmin kuin kokonaiskalsium- määritys (fP -Ca, nro 4514). Kokonaiskalsium on kuitenkin halvempi tutkimus, koska se voidaan tehdä automatisoituna samasta näytteestä kuin muut kemialliset tutkimukset. Ca-Ion sen sijaan määritetään erikoisnäytteestä ja sen preanalyyttiset virhelähteet ovat suuremmat.

Hypoalbuminemia on yleisin tilanne, jossa on tehty Ca-Ion- määritys, koska kokonaiskalsium ei anna kalsiumstatuksesta oikeata tietoa. Tämä virhelähde on useimmiten poistettavissa laskennallisella albumiinikorjauksella pyydettäessä tämä tutkimus, jossa määritetään kokonaiskalsiumin (P -Ca) ja albumiinin (P -Alb) pitoisuudet. Niistä saadaan albumiinin viitealueen keskitasoon (41,3 g/l) laskennallisesti korjattu kalsiumpitoisuus (P -Ca-albk) kaavalla (jossa P -Ca mmol/l, albumiinipitoisuus (Alb) g/l):

P -Ca-albk = P -Ca + 0,020 * (41,3 – Alb)