Tulosta

Tutkimus:
Tyreotropiinin vapauttajahormoni-koe, laaja (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

7576 • Pt-TRH-R2

Indikaatiot

Primaarisen ja sekundaarisen hypotyreoosin selvittely ja seuranta. Koetta tulee käyttää, kun halutaan selvittää hypofyysin ja hypotalamus-hypofyysi-akselin toimintaa. Prolaktinoomaepäily. Akromegaliaepäily.

Suorituspaikka
P-TSH ja P-PRL: Päijät-Häme, kemian laboratorio
S-GH: VITA

Tiedustelut
Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään. Tiedustelut Päijät-Häme, keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Pot. esivalmistelu
Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 alkaen kokeen päättymiseen saakka (vettä saa juoda). Tutkimusta häiritsevä lääkitys tulee lopettaa, mikäli mahdollista. Useat lääkkeet häiritsevät TRH-koetta erilaisin mekanismein. L-dopa, dopamiini ja bromokriptiini, glukokortikoidit sekä somatostatiini voivat kokonaan estää TSH-vasteen. Vaimentavia, muttei kokonaan estäviä ovat klooripromatsiini, tioridatsiini, fentolamiini ja salisylaatit. TSH-vastetta vahvistavia lääkkeitä ovat teofylliini, klomifeeni, metoklopramidi, haloperidoli, spironolaktoni ja estrogeenit (miehillä).

Ks. potilasohje (TRH-KOE, LAAJA)

Näyte
Suoritus
Potilaasta otetaan nolla-verinäyte P-TSH, S-GH ja P-PRL määrityksiä varten. Välittömästi sen jälkeen laskimoon ruiskutetaan:

Aikuiset       200 ug synteettistä TRH:ta
Lapset         7 ug / painokilo synteettistä TRH:ta (maksimiannos 200 ug)

Seuraavat P-TSH, S-GH ja P-PRL näytteet otetaan 20 min ja 60 min kuluttua pistämisestä.

Otetaan seuraavat verinäytteet:

0-näyte                P-TSH       S-GH       P-PRL
20 min näyte        P-TSH       S-GH       P-PRL
60 min näyte        P-TSH       S-GH       P-PRL

Tekotiheys / kesto
TRH-koe suoritetaan arkipäivin maanantaista perjantaihin. TSH- ja PRL-tulokset ovat valmiina muutaman päivän kuluessa. GH-vastaukset valmiina noin kahden viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Normaalivaste:
P-TSH:n nousu / 20 min         3 – 30 mU/l yli perustason
P-TSH:n nousu / 60 min         4 – 21 mU/l yli perustason
60 min arvo < 20 min arvo

Primaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH-taso on (yleensä) kohonnut ja vaste normaalia suurempi (koskien myös primaarisen hypotyreoosin subkliinistä muotoa).
Hypofysaarisessa hypotyreoosissa seerumin TSH on normaali tai alentunut ja vaste puuttuu.
Hypotalaamisessa hypotyreoosissa vaste on suuruudeltaan normaali, mutta viivästynyt.
Tyreotoksikoosissa vaste puuttuu tai on hyvin pieni.
TSH-vaste voi olla alentunut myös Cushingin syndroomassa sekä maksa- ja munuaistautien yhteydessä.
Prolaktiinipitoisuus kohoaa naisilla yli 150 % perustasosta, miehillä vaste on vähäisempää. Prolaktinoomassa vaste on korkeaan perustasoon (tavallisesti yli 2000 mU/l) verrattuna suhteessa vähäisempää tai puuttuu kokonaan.
Terveillä henkilöillä TRH ei lisää kasvuhormonin eritystä, mutta kasvuhormonin pitoisuus voi nousta koetilanteen aiheuttaman stressin vuoksi. Akromegaliassa vaste on yleensä hyvin selvä.