Tulosta

Tutkimus:
Duchennen ja Beckerin lihasdystrofiat, dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus, DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

8003 • B -DMLPA-D

Indikaatiot

Kliininen epäily Duchennen tai Beckerin lihasdystrofiasta.

Suorituspaikka
Tyks-Sapa-liikelaitos, Lääketieteellinen genetiikka

Lähete
TYKS Mikrobiologia ja genetiikka, Lähete DNA-tutkimukseen

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Näyte
6 ml EDTA-verta (lapsilta 2 ml). Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä, viikonlopun yli säilytys jääkaapissa.

Menetelmä
Deleetio- ja duplikaatiohaussa sekä kantajuustutkimuksissa MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Tunnetun pistemutaation osoittamisessa kyseisen eksonin PCR-monistus ja sekvensointi.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 6-8 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Lausunto

Deleetion tai duplikaation osoitus varmistaa Xp21-lihasdystrofian. Normaali tulos MLPA-analyysissä ei sulje pois Xp21-lihasdystrofiaa, koska taudin taustalla saattaa olla esim. dystrofiinigeenin pistemutaatio.

Huomautus
Duchennen ja Beckerin lihasdystrofiat ovat X-kromosomissa peittyvästi periytyviä sairauksia, jotka ilmenevät aluksi raajojen proksimaalisena lihasheikkoutena ja rasvan kertymisenä surkastuviin lihaksiin. Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavat pojat joutuvat usein pyörätuoliin ennen 10. ikävuotta, kun taas lievemmässä Beckerin lihasdystrofiassa (BMD) liikuntakyky voi säilyä koko eliniän. Korkea seerumin CK sekä lihasdystrofian tyyppilöydökset lihasbiopsiassa varmistavat omalta osaltaan kliinistä diagnoosia. DMD- ja BMD-potilaat ovat sairauden periytymistavasta johtuen pääasiassa poikia. Joskus tauti voi kuitenkin ekspressoitua myös tytöillä, esim. jos X-kromosomin inaktivaatio on tapahtunut vinoutuneesti. DMD/BMD-potilaiden yleisimmät geenivirheet ovat dystrofiinigeenin deleetiot, joiden osuus kaikista mutaatioista on noin 60 %. Lisäksi muutamalla prosentilla potilaista tauti johtuu dystrofiinigeenin duplikaatioista. DMD-potilailla deleetio rikkoo geenin lukukehyksen siten, että dystrofiiniproteiinia ei synny lainkaan. BMD-potilailla deleetio yleensä säilyttää lukukehyksen, jolloin syntyy rakenteellisesti poikkeavaa, mutta osittain toimintakykyistä dystrofiinia. Tietyt dystrofiinigeenin alueet deletoituvat muita herkemmin (deleetio hot-spotit). MLPA-menetelmällä voidaan määrittää dystrofiinigeenin kaikkien eksonien kopioluvut. Mikäli perheen sairaalta pojalta on tunnistettavissa dystrofiinigeenin deleetio tai duplikaatio, suvun naisille voidaan tarjota kantajadiagnostiikkaa tutkimalla kyseisen deleetio- tai duplikaatioalueen geeniannosta. Pienempiä deleetioita, duplikaatioita, piste- tai pujontamutaatioita ei voida osoittaa MLPA-menetelmällä. Näissä tapauksissa suositellaan koko geenin sekvenssianalyysiä, joka ei kuulu laboratoriomme tutkimusvalikoimiin. Tarvittaessa voimme kuitenkin lähettää näytteitä jatkotutkimuksiin muihin laboratorioihin. Mikäli suvussa periytyvä pistemutaatio tunnetaan, voidaan kantaja- ja sikiötutkimukset suorittaa laboratoriossamme ko. mutaation suoralla sekvenssianalyysillä. Näissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä laboratorioomme ennen näytteiden lähettämistä.