Tulosta

Tutkimus:
Diabetesrekisteri, lasten (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

8300 • Pt-Diabrek

Indikaatiot

Lasten diabetesrekisteri koostuu vastatodettujen diabeetikkolasten ja heidän perheenjäsentensä (biologisten lähisukulaisten) näytteistä. Diabeetikkolapsen vanhemmat antavat suostumuksensa näytteenottoon, lapsuusiän diabeteksen syntyyn selvittäviin tutkimuksiin ja näytteiden säilyttämiseen.
Suomessa diabetesrekisteristä vastaa PEDIA/Tieteellinen laboratorio.

Suorituspaikka
PEDIA/Tieteellinen laboratorio, diabetesrekisterin hoitaja Sirpa Nolvi puh. 050-427 0564

Lähete
Suomen Lasten Diabetesrekisteri ja TrialNet, Kohti diabeteksen ennaltaehkäisyä -laboratoriolähete.
Tutkimushoitaja täyttää kohdan A ja rastittaa kohdasta B, mitkä näytteet otetaan ja tiedon, mikäli potilas osallistuu vain TrialNet-tutkimukseen.
Näytteenottaja merkitsee Yhteyshenkilö -kohtaan nimensä ja puhelinnumeronsa sekä ruksaa, jos näytettä ei saatu.

Lajittelun työntekijä ottaa lähetteestä kopion tutkimuskansioon laskutuksen tarkistamista varten.

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 
Maarit Vesanto, lasten diabeteshoitaja, puh. (044 719) 5823
PEDIA laboratorio, puh. 050 427 0898

Näyte
2 x 6 ml seerumiputki, josta seerumia erotetaan sentrifugoinnin jälkeen yhteen kierrekorkilliseen putkeen.
1 x 9 ml Na-hepariiniputki (alle 5 v) tai 2 x 9 ml (yli 5 v)(EI geeliputki), lähetys kokoverenä.
1 x 6 ml EDTA-putki, lähetys kokoverenä.

HUOM!
* Ota ne näytteet, jotka on ruksattu lähetteeseen ja ota näyteputket lähetteen mukaisessa järjestyksessä.
* Käytä Sarstedin erotteluputkia (ei tavallisia oranssikorkkisia putkia. Alue voi käyttää väliaikaisesti oranssikorkkisia erotteluputkia, joista näytteet siirretään kantatalossa Sarstedt-putkiin. Huom: putket on oltava selkeästi merkittyinä erillään rutiininäytteistä).
* Näytteenoton jälkeen vastaa päätutkimukselle Pt-Diabrek ”Tehty”, osatutkimuksia ei tarvitse vastata.

Mikäli yo näytemääriä ei saada, niin ensisijaisesti 1 x 9 ml hepariiniverta ja muihin näytteisiin riittää 1 x 6 ml (tai 1 x 3 ml). EDTA-näytteen voi jättää seuraavaan näytteenottokertaan.

Jos laskimonäytettä ei saada, ota lämmitetystä sormenpäästä mahdollisimman monta mikroseerumiaputkea ja yksi EDTA-mikroputki. Erottele seerumi yhteen kierrokorkkiseen putkeen. Ilmoita poikkeavasta näytteenotosta PEDIA-laboratorioon.

Suositeltavat näytteenotto päivät ovat ma-to. Jos näyte täytyy ottaa perjantaina tai arkipyhän aattona, sovi ensin PEDIA-laboratorion kanssa järjestelyistä. Näytteet lähetetään huoneenlämmössä, kelta-mustaraidallisessa verinäytteiden kuljetuslaatikossa. Laita pakettiin pikakirjetarra.

Lähetysosoite:
PEDIA/Tieteellinen laboratorio
BIOMEDICUM Helsinki 1, Huone B 433a
pUH. 050 4270898
PL 700, 00029 HUS

Ilmoita PEDIA laboratorioon s-postilla pedia-laboratorio@helsinki.fi, monenko tutkittavan näytteet lähetät ja mikä on postilähetyksen (pikakirjetarran) viivakoodin LX-alkuinen numerosarja.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Tutkittavan (lapsen)ja lähisukulaisten (biologiset vanhemmat ja sisarukset) tutkimuspyynnöt tilataan hoitoyksikölle. Projektikoodille Q243 ei enää voi tehdä lähetteitä.

Näytteenoton jälkeen päätutkimukselle Pt-Diabrek vastataan ”Tehty”, osatutkimuksia ei tarvitse vastata. Pt-NäyKäs8 vastataan ”Otettu”

Vastaus
PEDIA/Tieteellinen laboratorio lähettää koko perheen vastaukset samanaikaisesti suoraan hoitoyksikköön.