Tulosta

Tutkimus:
Diabetesrekisteri, lasten (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

8300 • Pt-Diabrek

Indikaatiot

Lasten diabetesrekisteri koostuu vastatodettujen diabeetikkolasten ja heidän perheenjäsentensä (biologisten lähisukulaisten) näytteistä. Diabeetikkolapsen vanhemmat antavat suostumuksensa näytteenottoon, lapsuusiän diabeteksen syntyyn selvittäviin tutkimuksiin ja näytteiden säilyttämiseen.
Suomessa diabetesrekisteristä vastaa PEDIA/Tieteellinen laboratorio.

Suorituspaikka
PEDIA/Tieteellinen laboratorio, diabetesrekisterin hoitaja Sirpa Nolvi puh. 050-427 0564

Lähete
Suomen Lasten Diabetesrekisteri ja TrialNet, Kohti diabeteksen ennaltaehkäisyä -laboratoriolähete.
Tutkimushoitaja täyttää kohdan A ja rastittaa kohdasta B, mitkä näytteet otetaan ja tiedon, mikäli potilas osallistuu vain TrialNet-tutkimukseen.
Näytteenottaja merkitsee Yhteyshenkilö -kohtaan nimensä ja puhelinnumeronsa sekä ruksaa, jos näytettä ei saatu.

Lajittelun työntekijä ottaa lähetteestä kopion tutkimuskansioon laskutuksen tarkistamista varten.

Tiedustelut
 
Maarit Vesanto, lasten diabeteshoitaja, puh. (044 719) 5823
PEDIA laboratorio, puh. 050 427 0898

Näyte
2 x 6 ml seerumiputki, josta seerumia erotetaan sentrifugoinnin jälkeen yhteen kierrekorkilliseen putkeen.
1 x 9 ml Na-hepariiniputki (alle 5 v) tai 2 x 9 ml (yli 5 v)(EI geeliputki), lähetys kokoverenä.
1 x 6 ml EDTA-putki, lähetys kokoverenä.

HUOM!
* Ota ne näytteet, jotka on ruksattu lähetteeseen ja ota näyteputket lähetteen mukaisessa järjestyksessä.
* Käytä Sarstedin erotteluputkia (ei tavallisia oranssikorkkisia putkia. Alue voi käyttää väliaikaisesti oranssikorkkisia erotteluputkia, joista näytteet siirretään kantatalossa Sarstedt-putkiin. Huom: putket on oltava selkeästi merkittyinä erillään rutiininäytteistä).
* Näytteenoton jälkeen vastaa päätutkimukselle Pt-Diabrek ”Tehty”, osatutkimuksia ei tarvitse vastata.

Mikäli yo näytemääriä ei saada, niin ensisijaisesti 1 x 9 ml hepariiniverta ja muihin näytteisiin riittää 1 x 6 ml (tai 1 x 3 ml). EDTA-näytteen voi jättää seuraavaan näytteenottokertaan.

Jos laskimonäytettä ei saada, ota lämmitetystä sormenpäästä mahdollisimman monta mikroseerumiaputkea ja yksi EDTA-mikroputki. Erottele seerumi yhteen kierrokorkkiseen putkeen. Ilmoita poikkeavasta näytteenotosta PEDIA-laboratorioon.

Suositeltavat näytteenotto päivät ovat ma-to. Jos näyte täytyy ottaa perjantaina tai arkipyhän aattona, sovi ensin PEDIA-laboratorion kanssa järjestelyistä. Näytteet lähetetään huoneenlämmössä, kelta-mustaraidallisessa verinäytteiden kuljetuslaatikossa. Laita pakettiin pikakirjetarra.

Lähetysosoite:
PEDIA/Tieteellinen laboratorio
BIOMEDICUM Helsinki 1, Huone B 433a
pUH. 050 4270898
PL 700, 00029 HUS

Ilmoita PEDIA laboratorioon s-postilla pedia-laboratorio@helsinki.fi, monenko tutkittavan näytteet lähetät ja mikä on postilähetyksen (pikakirjetarran) viivakoodin LX-alkuinen numerosarja.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Tutkittavan (lapsen)ja lähisukulaisten (biologiset vanhemmat ja sisarukset) tutkimuspyynnöt tilataan hoitoyksikölle. Projektikoodille Q243 ei enää voi tehdä lähetteitä.

Näytteenoton jälkeen päätutkimukselle Pt-Diabrek vastataan ”Tehty”, osatutkimuksia ei tarvitse vastata. Pt-NäyKäs8 vastataan ”Otettu”

Vastaus
PEDIA/Tieteellinen laboratorio lähettää koko perheen vastaukset samanaikaisesti suoraan hoitoyksikköön.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
8300 | Pt-Diabrek Ei