Tulosta

Tutkimus:
Bakteeri, nukleiinihapon osoitus (Salmonella, Shigella, Kampylo, Yersinia), ulosteesta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

9021 • F -BaktNhO

Indikaatiot
Tutkimusta käytetään ensisijaisena kun potilaalla on etiologialtaan tuntematon ripulitauti, joka ei liity mikrobilääkehoitoon. Tutkimuksessa etsitään Salmonella-, Shigella-, Yersinia- ja Kampylobakteerilajeja.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK)
Esitietoihin kliininen diagnoosi, edeltävä ulkomaanmatka ja sen kohde sekä tieto liittyykö tapaus epidemiaan.

Tiedustelut
Ulosteviljelyt, puh. 044 719 5313

Näyte
Tuoretta ulostetta (näyte tulisi saada tutkittavaan laboratorioon 1 vrk kuluessa) puoli purkkia sekä kunnollinen nokare (mieluiten limainen tai verinen kohta ripulipotilailla) näytetikussa näytteenottoputkeen (bakteeriviljelyputki). Tiiviisti suljettu näytepurkki ja putki lähetetään muovipussiin pakattuna.

Näytteen säilytys +4 astetta. Kylmäkuljetus.

Menetelmä
Reaaliaikainen PCR, joka toteaa salmonella, shigella, kampylo ja yersinia- bakteereille tunnusomaisia geenejä ulosteesta.

Tekotiheys / kesto
Tehdään maanantaista lauantaihin.

Viitearvot, tulkinta
Salmonellat, Shigellat, Yersiniat ja Kampylobakteerit eivät kuulu ihmisen suoliston normaaliflooraan; kaikkia pidetään merkitsevinä löydöksinä.

Lavantauti, pikkulavantauti, muut salmonellojen aiheuttamat taudit sekä Shigellapunatauti ovat tartuntatautiasetuksen mukaan yleisvaarallisia tartuntatauteja. Salmonella/shigellapotilaan hoidossa ja jatkoseurannassa noudatetaan asianomaisen terveyskeskuksen/kuntaliiton antamia ohjeita.

Nukleiinihapon osoitukseen perustuva tutkimus on herkkä toteamaan salmonella, shigella, yersinia ja kampylobakteereiden geeniainesta. Testi voi säilyä positiivisena hoidon jälkeen vaikka suolistossa ei ole enää jäljellä eläviä bakteereita. Tämän takia testi ei sovellu hoidon kontrollointiin.

Vastaus
PCR- tutkimuksen (F-BaktNhO) vastaus on valmiina tekopäivänä.

Jos salmonella, shigella tai kampylo PCR- tulos on positiivinen, ohjautuu näyte jatkoviljelyyn herkkyysmäärityksen suorittamista varten.
Jos yersinia PCR- tulos on positiivinen, ohjautuu näyte jatkoviljelyyn virulenssiplasmidin määritystä varten.
Jatkoviljely saattaa kuitenkin joskus jäädä negatiiviseksi, koska geenimonistus on menetelmänä herkempi kuin viljely. Tällöin herkkyysmääritystä/virulenssiplasmidin määritystä ei voida tehdä.

Jatkoviljelyvastaus herkkyys/virulenssiplasmidimäärityksineen valmistuu muutaman arkipäivän kuluessa.

Uudet positiiviset salmonella- ja shigellalöydökset ilmoitetaan puhelimitse.

Virhelähteet
Ohjeista poikkeava näytteenotto, säilytys ja kuljetus. Niukka näyte.