Tulosta

Tutkimus:
Proteiini 14-3-3 osoitus likvorista (CJD) (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
4.10.2022

9022 • Li-14-3-3

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta p. 03 311 77800

Indikaatiot

Prionitaudin epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö sekä Folkhälsomyndigheten_lähete,
Paperilähete tulee täyttää ruotsin tai englannin kielellä.

Näyteastia

Pakastamisen kestävä kierrekorkillinen polypropyleeniputki, joka pakataan vielä salpapussiin (minigrip) tai 50ml Falcon-putkeen, imeytysaineen kera hyvin merkittynä. 

Näyte

Vähintään 1 ml likvoria muoviputkessa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys -20°C, lähetys hiilihappojäissä.

Alihankintalaboratorioon lähetyksessä jäinen näyteputki pakataan imeytysaineen kanssa salpapussiin (esim. Minigrip®) ja tämä näytepussi kovamuoviseen, tiivistetyn kierrekorkin omaavaan, sekundääripakkaukseen. Sekundääripakkaus pakataan hiilihappojäiden kanssa styrokslaatikkoon. Lähetysluokka on Category B, UN3373.

Huom! Merkitse myös potilaan muut likvorinäytteet CJD-epäilynä selkeästi näyteastioihin/pusseihin ja lähetä keskuslaboratorioon samassa kuljetuksessa.

Menetelmä

Western blot.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa näytteenotosta.

Lisätiedot

Tutkimuksesta on saatavissa lisätietoa Folkhälsomyndighetenin Internet-sivuilla https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/analyskatalog/western-blot/protein-14-3-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
9022 | Li-14-3-3 Ei