Tulosta

Tutkimus:
Maksan autovasta-aineet, immunoblotting-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

9033 • S -MaksaAb

Sisältää osatutkimukset:

S -LC1Ab-O, S -LKMAb-O, S -PDHAb-O ja S -SLAAb-O

Indikaatiot
Autoimmuunien maksatautien, erityisesti autoimmuunihepatiittien ja primaarin biliaarisen kirroosin diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (atk).

Suorituspaikka
HUSLAB, HD-laboratoriot

Näyte
1 ml seerumia.

Menetelmä
Line immunoblotting-menetelmä, jossa käytetään affiniteettipuhdistettuja ja rekombinanttitekniikalla valmistettuja antigeeneja.

Tekotiheys / kesto
Tehdään kerran kahdessa viikossa, tulos valmiina 5 – 15 työpäivän kuluessa.

Tulkinta
Normaalisti negatiivinen. Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Pyruvaattidehydrogenaasi (PDH)-kompleksi on mitokondriovasta-aineiden keskeisin autoantigeeni primaarissa biliaarisessa kirroosissa. PDH-vasta-aineita esiintyy yli 90 %:lla primaaria biliaarista kirroosia sairastavista ja niitä on havaittavissa usein jo vuosia ennen kliinistä diagnoosia. PDH-vasta-aineita esiintyy joskus myös autoimmuuneissa hepatiiteissa ja systeemisessä skleroosissa.

Vasta-aineita maksan sytosoliantigeenille 1 (LC-1, Liver cytosolic antigen type 1, antigeenina formiminotransferaasi-syklodeaminaasi) esiintyy erityisesti tyypin II autoimmuunissa hepatiitissa joko yksin tai yhdessä LKM-vasta-aineiden (LKM-1, antigeenina sytokromi P450 2D6) kanssa. LKM- ja LC1-vasta-aineiden spesifisyys autoimmuunille hepatiitille on korkea, mutta niitä on kuvattu esiintyvän myös osalla hepatiitti C -virusinfektiota sairastavista.

Vasta-aineita liukoiselle maksa-antigeenille (SLA/LP, soluble liver antigen / liver pancreas antigen) on kuvattu esiintyvän noin 15-20 %:lla autoimmuunia hepatiittia sairastavista, ja niitä esiintyy kliinisesti tyypin I autoimmuunihepatiitiittia muistuttavassa taudissa, jossa ei esiinny muita tälle hepatiitille tyypillisiä vasta-aineita (kutsutaan myös tyypin III autoimmuunihepatiitiksi).

Immunoblotting-menetelmä täydentää, mutta ei täysin korvaa epäsuoralla immunofluoresenssitutkimuksessa tehtäviä sileälihas-, mitokondrio- ja LKM-vasta-ainetutkimuksia. Uusina spesifiteetteinä tulevat LC-1- ja SLA-vasta-aineet. PDH-vasta-ainetutkimus on mitokondriovasta-ainetutkimusta spesifisempi primaarille biliaariselle kirroosille. Toisin kuin immunofluoresenssitutkimuksessa, mitokondriovasta-aineet eivät häiritse immunoblottingtekniikalla tehtyä LKM-vasta-ainemääritystä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
9033 | S -MaksaAb Ei