Tulosta

Tutkimus:
Sytokromi P450 2C19, CYP2C19-geenin alleeli *2 ja *17, DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

9500 • B -CYP2C19

Indikaatiot

Sytokromi P450 2C19 (CYP2C19) entsyymin kautta metaboloituvien lääkeaineiden hoidon aloitus. Epäily lääkeaineen heikentyneestä tehosta tai haittavaikutuksista.

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi

Lähete
Yhtyneet Medix Laboratoriot lähete DNA-tutkimukset

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys puh. (044 440) 6123

Näyte
3 ml EDTA-verta. Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) jääkaapissa

Menetelmä
Genotyypitys TaqMan-kemialla.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Tuloksen tulkinta perustuu kansainvälisiin CPIC (Clinical pharmacogenetics implementation consortium) ohjeistuksiin (Scott et al 2013, PharmGB tietokanta).