Tulosta

Tutkimus:
Huumeryhmä, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

9901 • B -HuumRyh

Suorituspaikka

THL, Päihdeanalytiikan yksikkö

Lähete
THL:n Huumaus- ja lääkeainetutkimukset -lähete

Verinäytteestä voidaan määrittää seuraavat tutkimuskokonaisuudet:
1. Laaja kvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus verestä (sisältää noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonnan ja varmistuksen sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmäärityksen).
2. Yksittäiset pitoisuusmääritykset verestä (mainittu lähetteessä)

Hoitoyksikön tulee merkitä lähetteeseen mikä tutkimuspyyntö halutaan tehtäväksi.

Tutkimusten sisällöt

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, Asiakaspalvelija puh. (044 719) 5040
THL, Päihdeanalytiikan yksikkö, puh. 029 524 8700 (virka-aikana)

Näyte
2 x 6 ml EDTA-verta (ehdoton minimi 2 ml). 10-12 ml näytemäärä riittää myös mahdolliseen varmistusanalyysiin. Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina noin viikon kuluessa. Akuutissa tilanteessa suositellaan virtsasta tehtavää huumeseulontaa (4221 U -Huum-O).

Vastaus
Laajassa huume- ja lääkeaineseulonnassa THL ilmoittaa positiiviseksi todetun lääkkeen/huumeen pitoisuudet. THL ei erikseen ilmoita negatiivisia seulontatuloksia.