Tulosta

Tutkimus:
Kromi-koboltti (tekonivelpotilaat) (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

9902 • B -CrCo

9903 • B -ASRCrCo

0659 • Pt-NotCrCo

9902 B -CrCo (MoM ja muut tekonivelet) – hoitoyksikkö tilaa tutkimuksen
9903 B -ASRCrCo (ASR-tekonivelet) – hoitoyksikkö tilaa tutkimuksen

0659 Pt-NotCrCo – näytteenottotutkimuksen tilaa laboratorio VAIN Coxan potilaille (tilaajatietona 0100 ULKLA), näytetarraan tulostuu Coxa: B-CrCo.

Indikaatiot
ASR- tai muun metalli-metalli-tekonivelen aiheuttama altistuminen. Mittausta ei suositella työperäisen altistumisen arviointiin.

Suorituspaikka
Työterveyslaitos (Helsinki)

Lähete
9902 B-CrCo ja 9903 B-ASRCrCo
Tutkimuksille ei tarvita erillistä TTL:n lähetettä. Hoitoyksikkö on tehnyt sähköisen lähetteen Efficaan. Näytteiden mukana tulee lähettää laboratorion lähetyslista.

0659 Pt-NotCrCo
Tutkimukselle tarvitaan Coxan lähete, joka tulee olla potilaalla mukana näytteenotossa. Coxan lähete toimitetaan näytteen mukana TTL:lle.
Lähettämön / lajittelun työntekijä syöttää tutkimukselle vastaukseksi ’Otettu’ vietyään näytteen 4TTL -työjonolle.

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800 

Näyte
6 ml hepariiniverta (Vacuette -trace elements, sinikorkkinen hivenaineputki). HUOM! Ennen hivenainenäytettä otetaan YLIMÄÄRÄINEN näyte (”hukkaputki”).
Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämmössä. Viikonlopun yli säilytys jääkaapissa.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2-4 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Altistumattomien viiteraja
B-Cr: 0.8 ug/l (toimenpideraja 7 ug/l)
B-Co: 0.8 ug/l (toimenpideraja 7 ug/l)

Toimenpideraja Medicines and Healthcare Procuts Regulatory Agencyn suositus (Työterveyslaitoksen ilmoittama).

Uusi viiteraja 1.4.2012 alkaen.