Tulosta

Tutkimus:
Näytteenotto virka-apu, verinäyte (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

0651 • Pt-NotVir1

Indikaatiot

Tutkimusta käytetään silloin kun laboratoriohoitajan avustusta tarvitaan vaikean näytteenottotilanteen yhteydessä. Yleisimmin kyseessä ovat poliisiviranomaisten tarvitsemat näytteet.

Näyte
Laboratoriopyynnön tekee hoitoyksikön hoitaja.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Poliisiviranomaisten näytteissä laboratorion tehtävä on antaa pistoapua; potilaan tunnistaminen on poliisin tehtävä.
Mikäli hoitoyksikkö tarvitsee apua vieritestien näytteenotossa, suositellaan heitä tilaamaan vastaavat tutkimukset suoninäytteistä tehtyinä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
0651 | Pt-NotVir1 Ei