Tulosta

Tutkimus:
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

1039 • Am-AFP

Indikaatiot

Vanhemmilla tai aiemmalla lapsella tai sikiöllä ollut neuraalikanavan sulkeutumishäiriö, äidillä I tai II tyypin diabetes, epilepsialääkitys tai BMI>35.

Suorituspaikka
Fimlab Laboratoriot Oy, Genetiikan laboratorio (alihankinta)

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Näyte
Lapsivesinäyte näytteenottoruiskussa. Tutkimus tehdään samasta näytteestä kuin Am-TriPCR (tai Am-Kromos). Näytteenottopäivä tiistai.

Menetelmä
Immunofluorometrinen

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 1- 2 viikon kuluessa näytteenotosta.

Viitearvot, tulkinta
Tulos vastataan numeerisesti (kU/l). Viitearvot riippuvat raskauden kestosta (ks. taulukko). Tulos tulee tulkita yhdessä kliinisen kysymyksenasettelun ja potilaan anamneesitietojen kanssa.

Lapsiveden AFP-pitoisuus raskausviikkoina 13 – 18. Lapsiveden pitoisuustulosten jakauma on logaritminen

Viikko      

      Am-AFP
keskiarvo (log)     

     Am-AFP
Ka +3SD (log)

13   16980 kU/l    31190 kU/l
14   16480 kU/l    33810 kU/l 
15   14620 kU/l    31260 kU/l 
16   12590 kU/l    27480 kU/l 
17   11190 kU/l    25640 kU/l 
18   9020 kU/l    23880 kU/l 

Äidin seerumin  AFP-pitoisuus raskausviikkoina 14 – 20.

Viikko    

  S-AFP
mediaani      

  S-AFP
+ 3 MoM       

14  23,2 kU/l  69,6 kU/l
15  25,6 kU/l  76,8 kU/l
16  30,0 kU/l  90,0 kU/l
17  33,5 kU/l  100,5 kU/l
18  40,1 kU/l  120,3 kU/l
19  45,5 kU/l  136,5 kU/l

(Lähde: Fimlab Laboratoriot Oy)

Virhelähteet
Sikiön verellä kontaminoituneesta lapsivesinäytteestä saadaan väärä, kohonnut tulos.