Tulosta

Tutkimus:
Veren sopivuuskoe (Päijät-Häme)

Luokitus:
Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

2935 • B -XKoe

Indikaatiot

Verensiirtoon varautuminen

Suorituspaikka
Päijät-Häme: verikeskus puh. (044 719) 5429

Näyte
6 ml EDTA-putki. Näytteet säilytetään verikeskuksen jääkaapissa. Sopivuuskokeen tulos on voimassa 5 vrk sopivuuskoenäytteen ottamisesta.

Potilaan tunnistaja kirjoittaa nimensä selkeästi tutkimustarraan.

Ihopistosnäyte ei sovellu näytteeksi tässä tutkimuksessa.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Jos tunnistuksen suorittaa joku muu kuin laboratorion näytteenottaja, merkitään tunnistajan nimi tutkimuksen kommentteihin.

Menetelmä
Punasolujen agglutinaatio.
Sopivuuskokeella todetaan, onko potilaan plasmassa veriryhmävasta-aineita siirrettäviä luovuttajan punasoluja kohtaan.

Tekotiheys / kesto
Tutkimus suoritetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Sähköinen veritilaus on tehtävä. Lisäksi kiireellisistä veritilauksista on aina soitettava verikeskukseen puh. (044 719) 5429.

Sopivuuskokeen suoritusta varten on varattava aikaa vähintään 30 min siitä, kun näyte on laboratoriossa. Hätätapauksissa ks. Verensiirtotoiminnan toimintaohje (tämän ohjeen liite).

Huomautus
Tutkimuspyyntöön kuuluu automaattisesti veriryhmän tarkastus ja veriryhmävasta-aineiden seulonta, mutta ne tehdään vain punasolutilauksen yhteydessä. Veriryhmän tarkistus tulee olla tehtynä vähintään yhden kerran ennen octaplasLG- tai trombosyyttivalmisteen siirtämistä. Verivalmisteita ei saa siirtää ennen kuin mahdolliset sopivuuskoe-epäselvyydet ja muut jatkotutkimukset on tehty, poikkeuksena hätätapaukset.

Sopivuuskokeen tulokset ilmoitetaan rahtikirjassa, joka toimitetaan verivalmisteen mukana.