Tulosta

Tutkimus:
LIPAASI (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
15.7.2022

2242 • fS-Lipaas

Johdanto

Pankreatiitin diagnostiikassa lipaasimäärityksellä voi olla lisäarvoa, mikäli amylaasiaktiivisuus on viitevälillä tai amylaasin alkuperästä on epäselvyyttä. Lipaasin kliinistä käyttöarvoa on lisännyt määritysmenetelmien optimointi viime vuosikymmenellä. Lipaasiaktiivisuutta on haiman lisäksi mahasuolikanavassa ja eräissä muissa kudoksissa. Aktiivisuusero haimakudoksen ja seerumin välillä on kuitenkin noin 20000-kertainen, mistä johtuen lipaasimääritys on pankreatiitin diagnostiikassa amylaasia spesifisempi.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Pankreatiitin diagnostiikka.

Potilaan esivalmistelu

10 – 14 tunnin paasto näytteenottoa edeltävästi.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml paastoseerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 2-3 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Kolorimetrinen

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

< 1 v alle 8 U/l
1 – 10 v 5 – 31 U/l
11 – 19 v    7 – 39 U/l
≥ 20 v 13 – 60 U/l

Tulkinta

Akuutin pankreatiitin yhteydessä aktiivisuus kohoaa ainakin 3-5 kertaiseksi. Tämän lisäksi lipaasiaktiivisuus nousee ulkusperforaatiossa, peritoniiteissa ja joskus hepatiiteissakin. Sen sijaan sylkirauhasten toiminta ei vaikuta lipaasitasoihin samalla tavalla kuin seerumin amylaasitasoihin. Akuutissa pankreatiitissa seerumin lipaasiaktiivisuus on koholla kauemmin kuin amylaasiaktiivisuus.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2242 | fS-Lipaas Ei