Tulosta

Tutkimus:
KUDOSSOPEUTUVUUSTUTKIMUKSET (Keski-Suomi)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
4.7.2023

Tiedustelut

Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Indikaatiot

Hae sivupalkkikyselyllä

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

621   S -Ris-Koe SPR:lle elinsiirtopotilaan ristikoenäyte  
469   B -SPR Luuytimensiirtoon liittyvät kudostyypitykset  
9464 B -Munpot1 Munuaispotilaan HLA I tutkimus EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2
9465 B -Munpot2 Munuaispotilaan HLA II tutkimus EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2
9466 B -Munsuk Munuaispotilaan sukulaisen HLA I tutkimus EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3
9938 B -Kanta1 Kantasolujensiirtopotilaan tai sukulaisen HLA I tutkimus EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3
9469 B -Kanta2 Kantasolujensiirtopotilaan tai sukulaisen HLA II tutkimus

Seerumiputki 10/9 ml ja

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

9470 B -KantaRe Kantasolujensiirtopotilaan HLA II tutkimus rekisterisiirtoa varten

Seerumiputki 10/9 ml ja

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

     
     

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Luovuttajaehdokkaista täytetään myös paperinen lähete sähköisten esitietokysymysten lisäksi.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä  [ ] ei
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Veriryhmä (ABO):
Veriryhmä (RhD):
Lisätietoja:

Sähköisten kysymysten puuttuessa täytetään lähete: 130423_HLA_elinsiirto_SPR tai 130423_HLA_kantasolujensiirto_SPR

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1212.

Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyte

Jokainen kudossopeutuvuuteen liittyvä tutkimus otetaan erikseen omalla näytteenottokerrallaan. Hoitava lääkäri päättää, ja tarvittaessa neuvottelee kudostyypitysosaston kanssa, sopivan näytteenottoajankohdan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Veripalvelu ottaa näytteitä vastaan mieluiten ma-pe 8 – 16, tarvittaessa muulloinkin. Näyte on mahdollista säilyttää huoneenlämmössä viikonlopun yli ja lähettää maanantai-aamuna.

Kiireellisinä lähetettävien näytteiden lähettämistapa ja saapumisaika Helsinkiin tulee ilmoittaa etukäteen Veripalvelun tilauskeskukseen joko puhelimitse 029 300 1001 tai faksilla 029 300 1601.
Kiireellisyys on merkittävä selvästi myös lähetteeseen ja pakkaukseen.

Lähetysosoite:
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Kudossopeutuvuustutkimukset
Härkälenkki 13
01730 Vantaa


Tulos valmiina

1 viikon kuluessa

Lisämääre

KANTASOLUJENSIIRTO JA ELINSIIRTO