Tulosta

Tutkimus:
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, METISILLIINIRESISTENTTI (MRSA), VILJELY

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
18.3.2024

4358 • -MRSAVi

Indikaatiot

Metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin kolonisaation selvittäminen. Näytteitä otetaan potilailta, laitoshoitoon tulevilta asiakkailta tai henkilökunnasta Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen tai Pohjanmaan hyvinvointialueiden infektioidentorjuntaohjeiden mukaisesti.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai Fimlabin yleislähete.

Näyteastia

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Päijät-Häme:

Puritan MRSA Medium -rikastusviljelyputki ja nukkatikku.
Näytteenottosetti sisältää viljelyputken ja yhden näytteenottoon käytettävän nukkatikun. Lisäksi on varattava tarvittava määrä yksittäispakattuja nukkatikkuja.
Vaihtoehtoiset rikastusviljelyputket on listattu ohjekirjan yleisohjeessa: MRSA VILJELY, NÄYTTEENOTTOTARVIKKEET, PIRKANMAA, KANTA-HÄME, KESKI-SUOMI, PÄIJÄT-HÄME.

Vaihtoehtoisena näytteenottovälineenä voidaan käyttää näytteenottotikkua kuljetusgeeliputkessa.

Pohjanmaa: 

Bakteerikuljetustikku tai steriili korkillinen astia.

Näyte

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Päijät-Häme:

Tikkunäytteet

Tikkunäytteet otetaan pääsääntöisesti yhteen rikastusviljelyputkeen.

HUOM! Mikäli näytteet on pyydetty anatomialla ”nenä ja nielu” (Pirkanmaalla koodi 315), näytteet otetaan omalla nukkatikulla ja siirrostetaan samaan rikastusviljelyputkeen (tikkuja ei jätetä putkeen). Mikäli nenä ja nielu on pyydetty erikseen (Pirkanmaalla koodit 109 ja 110), tulee kumpikin näyte ottaa omalla nukkatikulla ja siirrostaa omaan pyyntöä vastaavaan rikastusviljelyputkeensa (tikkuja ei jätetä putkeen).

Huom. jos näyte otetaan kuljetusgeeliputkeen (vaihtoehtoinen putki, jos rikastusputkea ei ole saatavilla), jätetään tikku putkeen ja jokaiselle näytteelle tulee olla oma tikku ja putki.

Nenä-, nielu- ja haavanäytteet:
Mikäli otetaan muitakin näytteitä, kuten haavat tai ihorikot, ne otetaan samaan rikastusviljelyputkeen nenä- ja nielunäytteen kanssa. Jokainen näyte otetaan omalla nukkatikulla, tikkuja ei jätetä putkeen. Ottokohdaksi merkitään useita näytteenottokohtia ja näytteenottokohdat kirjataan potilastietojärjestelmään. 

Nenänäytteet otetaan molemmista sieraimista samalla nukkatikulla noin sentin syvyydeltä näytteenottotikkua pyöräyttäen. Tikussa oleva näyte irrotetaan rikastusviljelyputken nesteeseen pyörittelemällä tikkua rivakasti nesteessä. Tämän jälkeen tikun päätä painellaan putken seinämää vasten (jotta nestettä ei lähde tikun mukana putkesta liiaksi pois), tikkua ei jätetä putkeen. Samaan rikastusviljelyputkeen otetaan uudella nukkatikulla näyte nielurisoista ja takanielusta. Nielun näyte irrotetaan nesteeseen kuten nenän näyte, tikkua ei jätetä putkeen. 

Haavanäytteet otetaan mahdollisista infektioporteista (kirurgiset ja krooniset haavat, ihottumat, jne. Kanyylien ja dreenien juurista otetaan näyte vain, jos iho ei ole siisti) samaan rikastusviljelyputkeen nenä- ja nielunäytteiden kanssa. Näytteet otetaan erillisillä nukkatikuilla (1 tikku/näytteenottokohta). Näytteet irrotetaan rikastusviljelyputkeen nesteeseen pyörittelemällä tikkua rivakasti nesteessä. Kun näyte on siirretty rikastusviljelyputkeen, paina tikun päätä näyteputken seinämään (jotta nestettä ei lähden tikun mukana putkesta liiaksi pois), tikkua ei jätetä putkeen.

Juoksevassa muodossa olevat näytteet (esim. dialyysinesteet, trakea- tai bronkuslima)
Näytteet otetaan omaan steriiliin / tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen astiaan.
Huom! Virtsanäytteille on olemassa tutkimuspyyntö 23359 U -MRSAVi.

Pohjanmaa:

Haava, iho-, limakalvo- ja muut mahdolliset näytteet otetaan bakteerikuljetustikkuun. Jokaiselle näytteelle tulee olla oma tikku ja putki, ja tikku jätetään putkeen.

HUOM! Haavaa ei saa puhdistaa ennen MRSA-näytteenottoa. Mikäli otetaan myös Pu -BaktVi1 tai Pu -BaktVi2 samanaikaisesti, niin silloin on haava puhdistettava ja näyte otetaan uudella näytetikulla.

Juoksevassa muodossa olevat näytteet otetaan steriiliin, korkilliseen astiaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Puritan MRSA-medium rikastusputkeen, TSB 2,5% NaCl -rikastusputkeen tai muihin rikastaviin putkiin otettu näyte: säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.

Kuljetusgeeliputkeen otettu (vaihtoehtoinen näyteastia) näyte: säilytys jääkaappilämpötilassa, kylmäkuljetus.

Näyte säilyy putkissa viljelykelpoisena 6 vrk ajan.

Menetelmä

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Päijät-Häme:

Nukleiinihaponosoitusmenetelmä, bakteeriviljely erikoiselatusaineilla ja antibioottiherkkyysmääritys.

Pohjanmaa:

Bakteeriviljely erikoiselatusaineelle ja antibioottiherkkyysmääritys. Uudet MRSA-löydökset varmistetaan nukleiinihaponosoitusmenetelmällä.

Tulos valmiina

2 – 4 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta. Negatiivinen vastaus tulee positiivista nopeammin, pääsääntöisesti 2 vrk:n kuluessa.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivinen tulos kertoo MRSA-bakteerin aiheuttamasta kolonisaatiosta.

Virhelähteet

Rikastusviljelyputkeen otetun näytteen säilyttäminen kylmässä saattaa hidastaa tutkittavan bakteerin rikastumista.