Tulosta

Tutkimus:
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, METISILLIINIRESISTENTTI (MRSA), VILJELY
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
22.6.2022

4358 • -MRSAVi

4358 • -MRSAVi

Indikaatiot

Metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin kolonisaation selvittäminen. Näytteitä otetaan potilailta, laitoshoitoon tulevilta asiakkailta tai henkilökunnasta PSHP:n, KHSHP:n, KSSHP:n tai PHHYKY:n sairaalahygieniaohjeiden mukaisesti.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

ATK-pyyntö tai Fimlabin yleislähete.

Näyteastia

Puritan MRSA Medium -rikastusviljelyputki ja nukkatikku.
Näytteenottosetti sisältää viljelyputken ja yhden näytteenottoon käytettävän nukkatikun. Lisäksi on varattava tarvittava määrä yksittäispakattuja nukkatikkuja.
Vaihtoehtoiset rikastusviljlyputket on listattu ohjekirjan yleisohjeessa: MRSA VILJELY, NÄYTTEENOTTOTARVIKKEET, PIRKANMAA, KANTA-HÄME, KESKI-SUOMI, PÄIJÄT-HÄME.

Vaihtoehtoisena näytteenottovälineenä voidaan käyttää näytteenottotikkua kuljetusgeeliputkessa.

Näyte

Tikkunäytteet

Tikkunäytteet otetaan pääsääntöisesti yhteen kuljeutusputkeen.

HUOM! Mikäli näytteet on pyydetty anatomialla ”nenä ja nielu” (Pirkanmaalla koodi 315), tikut laitetaan samaan kuljetusputkeen. Mikäli nenä ja nielu on pyydetty erikseen (Pirkanmaalla koodit 109 ja 110), tulee kumpikin näytteenottotikku laittaa omaan pyyntöä vastaavaan kuljetusputkeensa.

MRSA-näytteet otetaan molemmista sieraimista samalla nukkatikulla noin sentin syvyydeltä näytteenottotikkua pyöräyttäen. Tikussa oleva näyte irrotetaan viljelyputken nesteeseen pyörittelemällä tikkua rivakasti nesteessä. Tämän jälkeen tikun päätä painellaan putken seinämää vasten (jotta nestettä ei lähde tikun mukana putkesta liiaksi pois) ja tikku hävitetään. Samaan viljelyputkeen otetaan toisella nukkatikulla näyte nielurisoista ja takanielusta. Nielun näyte irrotetaan nesteeseen kuten nenän näyte.

Nenä-, nielu- ja haavanäytteet:
Mikäli otetaan muitakin näytteitä, kuten haavat tai ihorikot, ne otetaan samaan viljelyputkeen nenä- ja nielunäytteen kanssa. Jokainen näyte otetaan omalla nukkatikulla. Ottokohdaksi merkitään useita näytteenottokohtia ja näytteenottokohdat kirjataan potilastietojärjestelmään.

Nenänäytteet otetaan molemmista sieraimista samalla nukkatikulla noin sentin syvyydeltä näytteenottotikkua pyöräyttäen. Tikussa oleva näyte irrotetaan viljelyputken nesteeseen pyörittelemällä tikkua rivakasti nesteessä. Tämän jälkeen tikun päätä painellaan putken seinämää vasten (jotta nestettä ei lähde tikun mukana putkesta liiaksi pois) ja tikku hävitetään. Samaan viljelyputkeen otetaan uudella nukkatikulla näyte nielurisoista ja takanielusta. Nielun näyte irrotetaan nesteeseen kuten nenän näyte.

Haavanäytteet otetaan mahdollisista infektioporteista (kirurgiset ja krooniset haavat, ihottumat, jne. Kayylien ja dreenien juurista otetaan näyte vain, jos iho ei ole siisti) samaan putkeen nenä- ja nielunäytteiden kanssa. Näytteet otetaan erillisillä nukkatikuilla (1 tikku/näytteenottokohta). Näytteet irrotetaan näytteenottoputken nesteeseen pyörittelemällä tikkua rivakasti nesteessä. Kun näyte on siirretty viljelyputkeen, paina tikun päätä näyteputken seinämään (jotta nestettä ei lähden tikun mukana putkesta liiaksi pois) ja hävitä tikku.

Juoksevassa muodossa olevat näytteet (esim. dialyysinesteet, trakea- tai bronkuslima)
Näytteet otetaan omaan steriiliin / tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen astiaan.
Huom! Virtsanäytteille on olemassa tutkimuspyyntö 9953 U -MRSAVi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Puritan MRSA-medium rikastusputkeen, TSB 2,5% NaCl -rikastusputkeen tai muihin rikastaviin putkiin otettu näyte: säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.

Kuljetusgeeliputkeen otettu (vaihtoehtoinen näyteastia) näyte: säilytys jääkaappilämpötilassa, kylmäkuljetus.

Näyte säilyy putkissa viljelykelpoisena 6 vrk ajan.

Menetelmä

Nukleiinihaponosoitusmenetelmä, bakteeriviljely erikoiselatusaineilla ja herkkyysmääritys.

Tulos valmiina

2 – 4 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta. Negatiivinen vastaus tulee positiivista nopeammin, pääsääntöisesti 2 vrk:n kuluessa.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivinen tulos kertoo MRSA-bakteerin aiheuttamasta kolonisaatiosta.

Virhelähteet

Rikastusputkeen otetun näytteen säilyttäminen kylmässä saattaa hidastaa tutkittavan bakteerin rikastusmista.