Tulosta

Tutkimus:
TÄYDELLINEN VERENKUVA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
22.2.2023

3696 • B -TVK

3696 • B -TVK

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml, vastasyntyneillä riittää EDTA-mikroputki 500 μl.

Lapsilla ja hankalien näytteenottojen yhteydessä näyteputken volyymi suhteutetaan potilaan kokoon ja tilanteeseen.

Näyte

3 ml EDTA-verta, vastasyntyneet 500 μl. Suositellaan käytettäväksi EDTA-putkea, jossa antikoagulantti on kiinteässä muodossa.

Huom. Jos potilaan trombosyytit ovat toistuvasti kasoilla EDTA-verinäytteessä, seuraavan PVK/TVK-näytteen yhteydessä pyydetään ottamaan EDTA-putken lisäksi myös Na-sitraattiputki (hyytymistutkimusputki). Hoitoyksikön on tällöin informoitava näytteenottajaa asiasta (Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä käytössä B-TromSit tutkimus). EDTA- ja Na-sitraattiverinäytteiden täytyy kulkea yhdessä näytteenottopisteestä analyysityöpisteeseen (esim. minigrip-pussissa). Tällaisen potilaan näytteenotto tulisi tapahtua näytteenottopisteessä joka on analyysipisteen välittömässä läheisyydessä (vain poikkeustilanteessa lähetys esim taksilla). 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

EDTA-putkeen otettu äyte säilyy 12 tuntia huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää siten, että se saapuu laboratorioon näytteenottopäivän aikana, siitä tehdään 2 kpl sivelyvalmisteita, jotka lähetetään EDTA-putken mukana. Objektilaseina käytetään Sysmex SP-Slides-laseja, joissa on katkaistut kulmat.

Na-sitraattiputki: Trombosyyttimääritystä varten Na-sitraattiputkeen otettu näyte tulee toimittaa analyysipisteeseen välittömästi näytteenoton jälkeen. Näytettä ei saa laittaa kylmään. Jos Na-sitraattinäyte joudutaan lähettämään taksilla, tulee se (ja samaan aikaan otettu EDTA-näyte) pitää lämpimässä (+37C) koko kuljetuksen ajan.

Menetelmä

PVK: Automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa B-Leuk ja B-Trom kammiolaskennalla ja B-Hkr hematokriittilingolla.

Valkosolujen erittelylaskenta: Ensisijaisesti automatisoitu solulaskenta verenkuvalaitteella, jolloin vastataan alla olevien valkosolutyyppien osuudet ja absoluuttiset solumäärät.

  • neutrofiilit
  • eosinofiilit
  • basofiilit
  • monosyytit
  • lymfosyytit

Mikäli verenkuvalaite ei pysty erittelyä luotettavasti tekemään tai laitteen tulosten perusteella epäillään näytteessä poikkeavia soluja, tehdään valkosolujen erittely mikroskooppisesti veren värjätystä sivelyvalmisteesta. Vastaus voi tällöin sisältää myös valkosolujen nuoruusmuotoja (metamyelosyytit, myelosyytit, promyelosyytit ja blastit).  Mikroskooppisessa erittelylaskennassa vastataan eri valkosolutyyppien %-osuudet sekä näiden perusteella lasketut neutrofiilien ja lymfosyyttien absoluuttiset solumäärät. Neutrofiilien absoluuttisen määrän laskentaan otetaan kypsien neutrofiilien lisäksi mukaan myös metamyelosyytit ja myelosyytit. Mikroskooppisen erittelylaskennan tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että laskenta perustuu enintään 200 leukosyytin laskentaan, joten tulosten toistettavuus verenkuvalaitteella tehtyyn laskentaan verrattuna on huonompi.

Tulos valmiina

B -PVK on päivystystutkimus

Valkosolujen erittelyn osalta tulos on valmiina viimeistään näytteenottopäivästä seuraavana arkipäivänä.

Viiteväli

PVK:n viitevälien osalta ks. B -PVK -tutkimuksen ohjekirjasivu.

Valkosolujen erittelyjakauman osalta viitevälit:

 

Neut
%

Eos
%

Baso
%
Mono
%
Lymf
%
Neut
x109/l
Eos
x109/l
Baso
x109/l
Mono
x109/l
Lymf
x109/l
Lapset                    
vastas 38 – 78      2 – 10       0 – 1        0 – 6       20 – 36    2.3 – 19    0.1 – 2.4  0.0 – 0.2       0.0 – 1.4        1.2 – 8.6      
1-4 vk 20 – 47 3 – 10 0 – 1 0 – 9 40 – 70 1.2 – 11 0.2 – 2.4 0.0 – 0.2 0.0 – 2.2 2.4 – 17
1 kk – 2 v        17 – 41 3 – 10 0 – 1 0 – 5 45 – 75 1.0 – 7.0 0.2 – 1.7 0.0 – 0.2 0.0 – 0.9 2.7 – 13
2v -5v 29 – 54 0 – 3 0 – 1 0 – 5 35 – 65 1.2 -5.4 0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5 1.4 – 6.5
5v -11v 35 – 70 0 – 3 0 – 1 0 – 4 30 – 50 1.4 – 7.0 0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.4 1.2 – 5.0
11v -17v 40 – 75 0 – 3 0 – 1 0 – 5 25 – 45 1.6 – 7.5        0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5 1.0 – 4.5
Aikuiset 37 – 75 1 – 6 0 – 1 3 – 11 23 – 53 1.6 – 6.2 0.01 – 0.45    0.01 – 0.09 0.2 – 0.8 1.2 – 3.5

 

Aikuisten erittelyjakauman viitevälit perustuvat omaan materiaaliin.

Lasten erittelyjakauman viitevälit perustuvat TYKS Laboratorioiden materiaaliin.

Eri etnistä taustaa olevilla henkilöillä voi olla tulostasoeroja: Kirjallisuuden mukaan afrikkalaistaustaisilla henkilöillä leukosyyttien, neutrofiilien ja trombosyyttien tulostasot voivat olla matalampia kuin kaukaasialaisilla ja afro-karibialaisilla (Bain: Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. J Clin Pathol 1996 (49): 664-666).

Tulkinta

PVK:n osalta katso tulkinta B-PVK tutkimuksen ohjekirjasivulta.

Lisätiedot

Pseudotrombosytopeniaa epäiltäessä otetaan normaalin EDTA-näyteputken lisäksi näyte Na-sitraattiputkeen (hyytymistutkimusputki) hoitavan yksikön pyynnöstä. Tällaisten potilaiden näytteenotto ensisijaisesti näytteenottopisteissä jotka sijaitsevat analyysilaboratorion välittömässä läheisyydessä.

 Valkosolujen erittelylaskenta tehdään vain erikseen sovittaessa, mikäli valkosolujen määrä on < 0,5 x109/l.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3696 | B -TVK Kanta-Hämeen keskuslaboratorio, Hämeenlinna
Keski-Suomen keskuslaboratorio, Jyväskylä
Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä
3696 | B -TVK Ei