Tulosta

Tutkimus:
TÄYDELLINEN VERENKUVA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
17.10.2022

3696 • B -TVK

3696 • B -TVK

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml, vastasyntyneillä riittää EDTA-mikroputki 500 μl.

Lapsilla ja hankalien näytteenottojen yhteydessä näyteputken volyymi suhteutetaan potilaan kokoon ja tilanteeseen.

Näyte

3 ml EDTA-verta, vastasyntyneet 500 μl. Suositellaan käytettäväksi EDTA-putkea, jossa antikoagulantti on kiinteässä muodossa.

Huom. Jos potilaan trombosyytit ovat toistuvasti kasoilla EDTA-verinäytteessä, seuraavan PVK/TVK-näytteen yhteydessä pyydetään ottamaan myös sitraattiputki 5/2,7 ml. Hoitoyksikön on tällöin informoitava näytteenottajaa asiasta. EDTA- ja sitraattiverinäytteiden täytyy kulkea yhdessä näytteenottopisteestä laboratorioon (esim. minigrip-pussissa) ja trombosyytit tulee määrittää sitraattiputkesta tunnin kuluessa näytteenotosta. Tarvittaessa potilas voidaan ohjata trombosyyttitutkimusta tekevään paikkaan näytteenottoon tai vaihtoehtoisesti näyte lähetetään laboratorioon mahdollisimman pian, esim. taksilla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 12 tuntia huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää siten, että se saapuu laboratorioon näytteenottopäivän aikana, siitä tehdään 2 kpl sivelyvalmisteita, jotka lähetetään EDTA-putken mukana. Mikäli näyte mikroskopoidaan Tampereella, Jyväskylässä tai Lahdessa, käytetään objektilaseina Sysmex SP-Slides-laseja, joissa on katkaistut kulmat.

Trombosyytit tulee määrittää tunnin kuluessa näytteenotosta, mikäli näyte on otettu sitraattiputkeen.

Menetelmä

PVK: Automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa B-Leuk ja B-Trom kammiolaskennalla ja B-Hkr hematokriittilingolla.

Valkosolujen erittelylaskenta: Ensisijaisesti automatisoitu solulaskenta verenkuvalaitteella. Mikäli verenkuvalaite ei pysty erittelyä luotettavasti tekemään tai laitteen tulosten perusteella epäillään näytteessä poikkeavia soluja, tehdään valkosolujen erittely mikroskooppisesti veren värjätystä sivelyvalmisteesta

Valkosolujen erittelylaskennassa vastataan verenkuvalaitteelta alla olevien valkosolutyyppien osuudet ja absoluuttiset solumäärät.

  • neutrofiilit
  • eosinofiilit
  • basofiilit
  • monosyytit
  • lymfosyytit

Mikäli erittelylaskenta tehdään mikroskooppisesti, voi vastaus sisältää myös valkosolujen nuoruusmuotoja (metamyelosyytit, myelosyytit, promyelosyytit ja blastit).  Mikroskooppisessa erittelylaskennassa vastataan eri valkosolutyyppien %-osuudet sekä näiden perusteella lasketut neutrofiilien ja lymfosyyttien absoluuttiset solumäärät. Neutrofiilien absoluuttisen määrän laskentaan otetaan kypsien neutrofiilien lisäksi mukaan myös metamyelosyytit ja myelosyytit. Mikroskooppisen erittelylaskennan tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että mikroskooppinen erittelylaskenta perustuu enintään 200 leukosyytin laskentaan, joten tulosten toistettavuus verenkuvalaitteella tehtyyn laskentaan verrattuna on huonompi.

Tulos valmiina

B -PVK on päivystystutkimus

Valkosolujen erittelyn osalta tulos on valmiina viimeistään näytteenottopäivästä seuraavana arkipäivänä.

Viiteväli

PVK:n viitevälien osalta ks. B -PVK -tutkimuksen ohjekirjasivu.

Valkosolujen erittelyjakauman osalta viitevälit:

 

Neut
%

Eos
%

Baso
%
Mono
%
Lymf
%
Neut
x109/l
Eos
x109/l
Baso
x109/l
Mono
x109/l
Lymf
x109/l
Lapset                    
vastas 38 – 78      2 – 10       0 – 1        0 – 6       20 – 36    2.3 – 19    0.1 – 2.4  0.0 – 0.2       0.0 – 1.4        1.2 – 8.6      
1-4 vk 20 – 47 3 – 10 0 – 1 0 – 9 40 – 70 1.2 – 11 0.2 – 2.4 0.0 – 0.2 0.0 – 2.2 2.4 – 17
1 kk – 2 v        17 – 41 3 – 10 0 – 1 0 – 5 45 – 75 1.0 – 7.0 0.2 – 1.7 0.0 – 0.2 0.0 – 0.9 2.7 – 13
2v -5v 29 – 54 0 – 3 0 – 1 0 – 5 35 – 65 1.2 -5.4 0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5 1.4 – 6.5
5v -11v 35 – 70 0 – 3 0 – 1 0 – 4 30 – 50 1.4 – 7.0 0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.4 1.2 – 5.0
11v -17v 40 – 75 0 – 3 0 – 1 0 – 5 25 – 45 1.6 – 7.5        0.0 – 0.3 0.0 – 0.1 0.0 – 0.5 1.0 – 4.5
Aikuiset 37 – 75 1 – 6 0 – 1 3 – 11 23 – 53 1.6 – 6.2 0.01 – 0.45    0.01 – 0.09 0.2 – 0.8 1.2 – 3.5

 

Aikuisten erittelyjakauman viitevälit perustuvat omaan materiaaliin.

Lasten erittelyjakauman viitevälit perustuvat TYKSLABin materiaaliin.

Eri etnistä taustaa olevilla henkilöillä voi olla tulostasoeroja: Kirjallisuuden mukaan afrikkalaistaustaisilla henkilöillä leukosyyttien, neutrofiilien ja trombosyyttien tulostasot voivat olla matalampia kuin kaukaasialaisilla ja afro-karibialaisilla (Bain: Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. J Clin Pathol 1996 (49): 664-666).

Tulkinta

PVK:n osalta katso tulkinta B-PVK tutkimuksen ohjekirjasivulta.

Lisätiedot

Pseudotrombosytopeniassa näyte otetaan sitraattiputkeen hoitavan yksikön pyynnöstä (potilaan trombosyytit toistuvasti kasoilla).

Valkosolujen erittelylaskenta tehdään ensisijaisesti aina koneellisesti, jolloin saadaan suoraan eri solutyyppien prosenttiosuudet ja kvantitatiiviset määrät. Mikäli koneellista erittelylaskentaa ei voida suorittaa, siirtyy näyte mikroskooppiseen erittelylaskentaan. Tässä tapauksessa ilmoitetaan prosenttiosuudet ja B-Neut ja B-Lymf absoluuttiset määrät (ks tarkemmin Menetelmä-kohta). Valkosolujen erittelylaskenta tehdään vain erikseen sovittaessa, mikäli valkosolujen määrä on < 0,5 x109/l.