Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM, ERIKOISVILJELY (verestä)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
14.6.2021

4438 • B -TbEVi

Indikaatiot

Epäily systeemisestä mykobakteeri-infektiosta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete.

Näyte

Välineet:
BD Bactec Myco/F Lytic- mykobakteeriveriviljelypullo. Pulloja saa poliklinikkalaboratorion näytteenottovälinevarastosta.

Näytteenotto:
Näyte otetaan yhteen BD Bactec Myco/F Lytic-pulloon samalla tavoin kuin tavallisessa veriviljelyssä. Steriili tekniikka on tärkeää. Näytemäärä on 1- 5 ml verta. Myös luuydinnäyte tulee ottaa suoraan BD Bactec Myco/F Lytic-pulloon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Keskussairaala: Näytteenoton jälkeen pullot toimitetaan poliklinikkalaboratorioon huoneenlämpöön.

Muut: Pullot eivät saa jäähtyä alle huoneenlämpötilan.

Menetelmä

Viljely omassa mykobakteeriveriviljelypullossa. Mikäli pullossa on kasvua, se todetaan veriviljelyautomaatilla. Tutkimuksen hintaan kuuluu pelkkä viljely sekä positiivisten viljelyiden happovärjäys. Kasvavan mykobakteerin tyypitys sekä herkkyysmääritys ovat erikseen laskutettavia jatkotutkimuksia.

Tulos valmiina

Positiivinen viljelytulos (= kasvaa haponkestävää sauvaa) saadaan aikaisintaan 2 – 3 viikon kuluttua näytteenotosta. Tämä soitetaan hoitavalle lääkärille/osastolle. Lopullinen lajitason vastaus herkkyyksineen (tehdään THL:ssa) kestää tämän jälkeen joitakin viikkoja (joskus huomattavasti pidempäänkin).

Huom. Mikäli kasvavasta, THL:lle lähetettävästä M. tuberculosis– kannasta halutaan maksullinen pikaherkkyysmääritys rifampisiinille ja isoniatsidille, asiasta tulee ilmoittaa Fimlabin mykobakteerilaboratorioon, puh. 03- 311 75236.

Negatiivisia pulloja viljellään 6 viikkoa.

Tulkinta

Aluksi ilmoitetaan, että näytteessä kasvaa haponkestävää sauvaa. Jatkossa vastausta tarkennetaan mykobakteerilajilla ja mikrobilääkeherkkyydellä.

Löydöksen merkityksestä keskustellaan puhelimitse hoitavan lääkärin kanssa. Vastaukseen liitetään tarvittaessa lausunto.