Tulosta

Tutkimus:
SEKRETIINI-KOE, GASTRIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
9.5.2018

3380 • Pt-Sekr-R2

Johdanto

Sekretiinikoetta käytetään gastrinooman erottamiseen muista hypergastrineemisista tiloista. Kokeessa potilaalle annetaan sekretiinia i.v. ja mitataan radioimmunologisesti seerumin gastriinipitoisuuksia. Gastrinoomassa pitoisuudessa todetaan selvä nousu.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Hypergastrineemisten tilojen selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TAYS: näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429

Keski-Suomen keskussairaala: näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä, p. 014 269 1251

Potilaan esivalmistelu

Potilas paastoaa vähintään 10 tuntia. Suolahapon eritykseen vaikuttavat lääkkeet sekä protonipumpun estäjät tulisi mahdollisuuksien mukaan lopettaa 1-2 viikkoa, histamiini-2-reseptorin salpaajat 1-2 vuorokautta ja mahanesteitä neutraloivat lääkkeet ja limakalvon suoja-aineet 1 vuorokausi ennen tutkimusta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, esijäähdytetty, geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näyte

1 ml seerumia.

Kylmänäytteenotto geelittömään seerumiputkeen, jolloin on huomioitava seerumin vaatima pidempi hyytymisaika. 

Ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kylmänäytteenotto, kylmäsentrifugointi hyytymisajan jälkeen. Seerumi jaetaan kahteen muoviputkeen (2 x 0.5 ml) ja pakastetaan. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Sekretiinin antamiseksi ja näytteiden ottamiseksi potilaalle asennetaan laskimokatetri. Kanyyli pidetään avoimena antamalla fysiologista suolaliuosta hitaana infuusiona. Otetaan nollaverinäyte. Annetaan Secrelux®-sekretiinia (2 U/kg, liuotettuna 10 ml:aan fysiologista suolaliuosta) i.v.-boluksena 30 sekunnissa. Näytteet otetaan kanyylistä 5 min välein 30 min ajan. Ennen jokaista näytettä otetaan 5 ml:n hukkanäyte.

Gastriinin määritysmenetelmä: Luminoimmunologinen (LIA)

Tulos valmiina

Gastriinivastaukset noin viikon kuluessa.

Viiteväli

fS-Gastr: 6– 55 pmol/l

Tulkinta

Gastrinoomassa (Zollinger-Ellison syndrooma) gastriinipitoisuus nousee lähtöarvosta vähintään 50 – 100 pmol/l.

Jos paastoveren seerumin gastriinipitoisuus on voimakkaasti kohonnut on gastrinoomadiagnoosi selvä, eikä sekretiinikoetta ole tarpeen tehdä. Lievään gastriinitason kohoamiseen saattaa olla syynä myös muu hypergastrineeminen tila (krooninen atrofinen gastriitti, mahasyöpä, tavanomainen ulkustauti ym.). Tällöin on diagnoosin selventämiseksi tehtävä sekretiinikoe, joka on positiivinen vain gastrinoomapotilailla.