Tulosta

Tutkimus:
SPEKTRI (selkäydinnesteestä)

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
26.3.2024

2664 • Li-Spektri

Johdanto

Voimakkaan, äkillisesti alkaneen päänsäryn taustalta voi löytyä subaraknoidaalivuoto (SAV) tai muu aivoverenvuoto. SAV voidaan havaita ensimmäisen vuorokauden aikana tietokonetomografialla (TT) 95-98 %:ssa tapauksista, mutta TT:n herkkyys laskee jatkossa ollen kolmen viikon kuluttua alle 10 %. Aivovaltimon aneurysmaan liittyvä vuoto voi olla aluksi pieni (ns. varoitusvuoto). Tällöin TT voi olla tuoreessakin vuodossa negatiivinen. Myöhemmin voi esiintyä runsaampi seurauksiltaan vakava vuoto, jos diagnoosi viivästyy.

Li-Spektri-tutkimuksessa näytteestä määritetään ensisijaisesti bilirubiini. Spektri-tutkimuksen herkkyys on 100 %, mikäli tutkimus tehdään 12 h – 2 viikon kuluttua vuodosta. Herkkyys on vielä 3 viikon kuluttua 70-90 % ja 4 viikon kuluttua 40-70 %. Näyte sisältää aluksi vain punasoluja ja oksihemoglobiinia, joten alle 12 h tehdyssä tutkimuksessa voidaan saada väärä negatiivinen tulos bilirubiinin osalta. Bilirubiinia muodostuu entsyymireaktiossa 9 – 12 h kuluessa. Sen pitoisuus on suurin 48 – 72 h kuluttua. Mikäli likvorin verisyys johtuu punktioartefaktasta, näyte ei sisällä bilirubiinia. Normaali likvor on kirkasta ja väritöntä. Verisessä likvorissa voi olla oksihemoglobiinia (absorptiomaksimi 415 nm, esiintyy 3 h – 8 vrk kuluttua vuodosta), bilirubiinia (450 – 460 nm, 12 h – yli 4 viikkoa vuodosta) tai methemoglobiinia (407 nm, yli 2 vk vanhassa subduraali- tai aivoverenvuodossa). Mikäli näyte sisältää vain bilirubiinia, sen keltainen väri (ksantokromia) voi olla silminkin havaittavissa. Positiivisista tapauksista 80 %:ssa näytteessä on kuitenkin sekä oksihemoglobiinia että bilirubiinia, jolloin bilirubiini on todettavissa vain spektri-tutkimuksella.

Tiedustelut

Eritelaboratorio 03 311 76132

Indikaatiot

Subaraknoidaali- tai muu aivoverenvuotoepäily äkillisen päänsärkykohtauksen yhteydessä, etenkin jos kliininen epäily SAV:sta on vahva ja tietokonetomografialöydös jää negatiiviseksi (varoitusvuoto tai potilas tullut tutkimuksiin viiveellä).

Näyteastia

Li-Spektri ja Li-Prot: Punainen, valoa läpäisemätön putki, jossa valkoinen erottelukorkki

 S-Prot: Seerumigeeliputki 5/4 ml

 P-Bil: Li-hepariinigeeliputki 5/4 ml

Näyte

Li-Spektri ja Li-Prot:  Selkäydinnestettä 2 ml. Näytteeksi lähetetään fraktioidun näytteenoton viimeinen putki, jotta mahdollinen punktioartefaktasta johtuva verisyys on mahdollisimman vähäistä. 

S-Prot: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia seerumigeeliputkeen 5/4 ml

P-Bil: 0.5 ml hepariiniplasmaa Li-hepariinigeeliputkeen 5/4 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Li-Spektri ja Li-Prot:  Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä jos perillä 1 vrk kuluessa, muuten kylmälähetys. Tampereen ulkopuolelta lähetettävät näytteet tulee kääriä folioon. Likvornäyte sentrifugoidaan heti sen saavuttua laboratorioon, korkeintaan tunnin kuluttua näytteenotosta.  Li- Spektri tulee määrittää mahdollisimman pian, enintään 2 vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Näytteet säilytetään bilirubiinin valoherkkyyden vuoksi valolta suojattuna + 4 °C jääkaapissa. 

Sekä likvor-putki että seerumi- ja plasmaputket lähetetään mahdollisimman pian keskuslaboratorioon Tampereelle pois lukien Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen näytteet, joista vain likvor-näytteet lähetetään Tampereelle.

Menetelmä

Spektrofotometrinen

Tulos valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa. Erikseen sovittaessa näyte voidaan tutkia päivystyksenä. Tällöin soitettava eritelaboratorioon ennen näytteenottoa (03 311 76132).

Tulkinta

Näytteenotto suositellaan tehtäväksi aikaisintaan 12 h oireiden alkamisesta.

Virhelähteet

Likvorin bilirubiinipitoisuus voi olla koholla ilman verenvuotoa, jos plasman bilirubiini on koholla tai Li-Prot-arvo selvästi koholla. Näiden vaikutus voidaan tutkia laskennallisesti Li-Prot-, P -Bil- ja S -Prot-arvojen avulla. Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Lisätiedot

Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage.  Ann Clin Biochem 2008; 45:238-244.