Tulosta

Tutkimus:
SPEKTRI (selkäydinnesteestä)

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
30.9.2019

2664 • Li-Spektri

Johdanto

Voimakkaan, äkillisesti alkaneen päänsäryn taustalta voi löytyä subaraknoidaalivuoto (SAV) tai muu aivoverenvuoto. SAV voidaan havaita ensimmäisen vuorokauden aikana tietokonetomografialla (TT) 95-98 %:ssa tapauksista, mutta TT:n herkkyys laskee jatkossa ollen kolmen viikon kuluttua alle 10 %. Aivovaltimon aneurysmaan liittyvä vuoto voi olla aluksi pieni (ns. varoitusvuoto). Tällöin TT voi olla tuoreessakin vuodossa negatiivinen. Myöhemmin voi esiintyä runsaampi seurauksiltaan vakava vuoto, jos diagnoosi viivästyy.

Li-Spektri-tutkimuksessa näytteestä määritetään ensisijaisesti bilirubiini. Spektri-tutkimuksen herkkyys on 100 %, mikäli tutkimus tehdään 12 h – 2 viikon kuluttua vuodosta. Herkkyys on vielä 3 viikon kuluttua 70-90 % ja 4 viikon kuluttua 40-70 %. Näyte sisältää aluksi vain punasoluja ja oksihemoglobiinia, joten alle 12 h tehdyssä tutkimuksessa voidaan saada väärä negatiivinen tulos bilirubiinin osalta. Bilirubiinia muodostuu entsyymireaktiossa 9 – 12 h kuluessa. Sen pitoisuus on suurin 48 – 72 h kuluttua. Mikäli likvorin verisyys johtuu punktioartefaktasta, näyte ei sisällä bilirubiinia. Normaali likvor on kirkasta ja väritöntä. Verisessä likvorissa voi olla oksihemoglobiinia (absorptiomaksimi 415 nm, esiintyy 3 h – 8 vrk kuluttua vuodosta), bilirubiinia (450 – 460 nm, 12 h – yli 4 viikkoa vuodosta) tai methemoglobiinia (407 nm, yli 2 vk vanhassa subduraali- tai aivoverenvuodossa). Mikäli näyte sisältää vain bilirubiinia, sen keltainen väri (ksantokromia) voi olla silminkin havaittavissa. Positiivisista tapauksista 80 %:ssa näytteessä on kuitenkin sekä oksihemoglobiinia että bilirubiinia, jolloin bilirubiini on todettavissa vain spektri-tutkimuksella.

Tiedustelut

Eritelaboratorio 03 311 76132

Indikaatiot

Subaraknoidaali- tai muu aivoverenvuotoepäily äkillisen päänsärkykohtauksen yhteydessä, etenkin jos kliininen epäily SAV:sta on vahva ja tietokonetomografialöydös jää negatiiviseksi (varoitusvuoto tai potilas tullut tutkimuksiin viiveellä).

Näyteastia

Li-Spektri ja Li-Prot: Punainen, valoa läpäisemätön putki, jossa valkoinen erottelukorkki

 S-Prot: Seerumigeeliputki 5/4 ml

 P-Bil: Li-hepariinigeeliputki 5/4 ml

Näyte

Li-Spektri ja Li-Prot:  Selkäydinnestettä 2 ml. Näytteeksi lähetetään fraktioidun näytteenoton viimeinen putki, jotta mahdollinen punktioartefaktasta johtuva verisyys on mahdollisimman vähäistä. 

S-Prot: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia seerumigeeliputkeen 5/4 ml

P-Bil: 0.5 ml hepariiniplasmaa Li-hepariinigeeliputkeen 5/4 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Li-Spektri ja Li-Prot:  Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä jos perillä 1 vrk kuluessa, muuten kylmälähetys. Tampereen ulkopuolelta lähetettävät näytteet tulee kääriä folioon. Likvornäyte sentrifugoidaan heti sen saavuttua laboratorioon, korkeintaan tunnin kuluttua näytteenotosta.  Li- Spektri tulee määrittää mahdollisimman pian, enintään 2 vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Näytteet säilytetään bilirubiinin valoherkkyyden vuoksi valolta suojattuna + 4 °C jääkaapissa. 

Sekä likvor-putki että seerumi- ja plasmaputket lähetetään mahdollisimman pian keskuslaboratorioon Tampereelle.

Menetelmä

Spektrofotometrinen

Tulos valmiina

Kahden arkipäivän kuluessa. Erikseen sovittaessa näyte voidaan tutkia päivystyksenä. Tällöin soitettava eritelaboratorioon ennen näytteenottoa (03 311 76132).

Tulkinta

Näytteenotto suositellaan tehtäväksi aikaisintaan 12 h oireiden alkamisesta.

Virhelähteet

Likvorin bilirubiinipitoisuus voi olla koholla ilman verenvuotoa, jos plasman bilirubiini on koholla tai Li-Prot-arvo selvästi koholla. Näiden vaikutus voidaan tutkia laskennallisesti Li-Prot-, P -Bil- ja S -Prot-arvojen avulla. Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Lisätiedot

Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage.  Ann Clin Biochem 2008; 45:238-244.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2664 | Li-Spektri Ei