Tulosta

Tutkimus:
VIRTSAN PARTIKKELIEN PERUSLASKENTA (SOLUT)

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
15.3.2024

1940 • U -Solut

Johdanto

Virtsan partikkelien peruslaskennan kliinisiä käyttöaiheita ovat munuaissairauksien ja alempien virtsateiden sairauksien toteaminen ja seuranta.

Indikaatiot

Virtsan solujen peruserittely. Lasten akuutit virtsatieinfektiot.

Potilaan esivalmistelu

Vakioitu näytteenotto. Näytteen rakkoaika 4 tuntia tai enemmän. Akuuteissa tilanteissa ajoittamaton näyte.


Potilasohje: Ohjekirja > Potilasohjeet > Virtsanäyte / Virtsanäyte kuvaohje

Näyteastia

Sarstedt V-Monovette Urine (Boric Acid) tai BD Vacutainer Plus C&S-säilöntäaineputki. Muiden valmistajien säilöntäaineputket eivät sovellu automaattiseen solulaskentaan.

Näyte

10 ml säilöntäaineellinen vakuumiputki. Poikkeustilanteissa 4 ml putki. Vähimmäisnäytemäärä 10 ml putkessa on 6ml ja 4 ml putkessa 3 ml. Pienemmät näytemäärät tulee laittaa säilöntäaineettomaan putkeen (huom. säilyvyys).

Ohjekirja > Yleisohjeet > Virtsanäytteenottoputket perustutkimuksia ja kemiallisia tutkimuksia varten 
Lasten niukat näytemäärät ks. Ohjekirja > Yleisohjeet > Virtsanäytteenotto (kappale Näytteen jako)

Tyynyvirtsa tulee merkitä selvästi näytteeseen, jotta näytettä ei analysoida virtaussytometrisesti.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä.

Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 30 min ja jääkaappilämpötilassa 4 tuntia. Kuljetus kylmässä.

Menetelmä

Virtaussytometrinen solujen peruserittely, tarvittaessa sakan mikroskooppinen tarkastelu.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

Erytrosyytit < 18 x 106/l
Leukosyytit < 10 x 106/l
Bakteerit negatiivinen
Epiteelisolut < 10 x 106/l
Lieriöt < 1 x 106/l
Osm-Est 50-1200 mOsm/kg H20

 

Tulkinta

Erytrosyytit: hematuria voi johtua munuaisperäisestä sairaudesta, toimenpiteestä tai voimakkaasta fyysisestä rasituksesta. Kuukautisvuoto voi aiheuttaa kontaminaation.Virhelähteinä voivat olla kiteet, bakteerit tai hiiva. Mikäli laite ei anna tulosta, punasolut lasketaan mikroskoopissa ja annetaan huomautus ”punasolut tarkistettu mikroskoopissa”.

Leukosyyteistä: pyuria viittaa virtsateiden tai munuaisten tulehdukseen. Valkosoluja voi löytyä myös ei-infektiooseissa munuaisperäisissä sairauksissa (esim. glomerulonefriitti ja akuutti interstitiaalinen nefriitti).

Bakteerien vastausrajat ovat neg alle70 x106/l, raja-arvo 70 – 4200 x106/l ja runsaasti yli 4200×106/l. Omassa koestuksessamme negatiivisen ja positiivisen (runsas) tulosten yhtenevyys bakteeriviljelytuloksen kanssa oli yli 90 %. Raja-arvotuloksen saaneista näytteistä kasvoi 37 %. 

Epiteelisolut: Laite laskee yhteen sekä levyepiteelin solut että pienet epiteelisolut (välimuotoisen ja tubulusepiteelin solut). Runsas levyepiteelisolulöydös viittaa lähinnä huonoon näytteenottotekniikkaan. Raskausaikana virtsaputken levyepiteelin soluja voi irrota hormonivaikutuksen vuoksi näytteeseen tavallista helpommin.  Mikäli laite hälyttää pienistä epiteelisoluista näyte tarkistetaan mikroskoopissa ja jos niitä löytyy, annetaan huomautus ”näytteessä on tubulus- ja/tai välimuotoisen epiteelin soluja”. 

Lieröt: Hyaliinilieriöitä voi esiintyä pieninä pitoisuuksina terveen henkilön virtsassa. Mikäli laite antaa lieriöistä hälytyksen näyte tarkistetaan mikroskoopissa, ja jos poikkeavia lieriöitä löytyy, annetaan huomautus ” näytteessä on poikkeavia lieriöitä.” Tämä huomautus sisältää jyväis-, vaha- ja solulieriöt, eikä niitä eritellä vastauksessa.

Osm-Est on näytteen johtokyvystä laskettu arvioitu osmolaliteetti. Mikäli arvioitu osmolaliteetti on alle 300 mOsm/Kg H20 on näyte laimea ja siksi epäedustava.

Virhelähteet

Hyvin laimeissa, ajoittamattomissa näytteissä tulos voi olla virheellisesti negatiivinen. 

Lisätiedot

Mikäli U-KemSeul ja/tai U-Solut ja/tai U-BaktVi tilataan yhtäaikaa paketoituvat ne saman pyynnön alle ja ne otetaan samaan putkeen.