Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASUANALYYSI (kapillaariverestä)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
17.11.2015

3648 • cB-VeKaas

Johdanto

Tutkimusta käytetään happoemästaseen respiratoristen ja metabolisten häiriötilojen erittelemiseen.

Indikaatiot

Happoemästaseen selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasukapillaarit (2 kpl)

Näyte

Kapillariveri sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä. Näytteet otetaan kahteen verikaasukapillaariin, jotka suljetaan tulpilla molemmista päistä. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl).

Ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kapillaarinäytteet on jäähdytettävä välittömästi +4 – +8 asteisella kylmägeelipakkauksella, säilytys ja lähetys kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Oikein pakattuna näytteet voi lähettää putkipostilla ja analysoinnin tulee tapahtua viimeistään kahden tunnin kuluttua näytteenotosta.

Menetelmä

Verikaasuanalyysissä pH, pCO2, pO2 mitataan spesifisillä elektrodeilla, BE ja HCO3 ovat laskettuja parametrejä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Viitearvoina käytetään valtimoveren viitearvoja. Kapillaariveren viitearvot ovat likimain samat kuin valtimoveren, mikäli verenkierto näytteenottokohdassa on vilkas. Etenkin happiosapaine on riippuvainen näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa.

cB-pH           7.35 – 7.44
cB-pCO2         4.5 – 6.0 kPa
cB-pO2      10.0 – 14.7 kPa
P -HCO3  22.0 – 27.0 mmol/l
B -BE – 3.0 – + 3.0 mmol/l

Happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä.