Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASU- JA IONIANALYYSIPAKETIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.3.2023

5407 • aB-VekaIon

4839 • vB-VekaIon

4840 • cB-VekaPak

Johdanto

ABL-verikaasuanalysaattorilla voidaan määrittää verikaasututkimusten lisäksi natrium, kalium, kloridi ja ionisoitunut kalsium sekä metaboliitit glukoosi ja laktaatti.

Paketit sisältävät seuraavat tutkimukset valtimo-, laskimo- ja kapillaariverelle:

5407 aB-VekaIon   4839 vB-VekaIon  4840 cB-VekaPak
aB-pH vB-pH cB-pH
aB-pCO2 vB-pCO2 cB-pCO2
aB-pO2 vB-pO2 cB-pO2
aB-aHCO3 vB-aHCO3 cB-aHCO3
aB-BE vB-BE cB-BE
aB-Temp vB-Temp cB-Hb
aB-HbO2Sat vB-HbO2Sat cB-HbO2Sat
aB-O2-Sis vB-O2-Sis cB-O2-Sis
aB-Hb vB-Hb P -Ca-Ion
P -K-Veka P -K-Veka P -Ca(7.4)
P -Na-Veka P -Na-Veka cB-Gluk
P -Ca-Ion P -Ca-Ion cB-Laktaat
P -Ca(7.4) P -Ca(7.4)  
aB-Gluk vB-Gluk  
aB-Laktaat vB-Laktaat  
P -Cl P -Cl  
B -Hb-CO B -Hb-CO  
B -Hb-Met B -Hb-Met  

Indikaatiot

Happoemästaseen selvittely. Keuhkojen toiminnan tutkiminen. Ioni- ja kalsiumtasapainon sekä glukoosimetabolian seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Potilaan mahdollisesti saama happi-/ventilaattorihoito ilmoitetaan pyyntöjen 9948 aB-VeIon ja 9950 vB-VeIon yhteydessä avautuvaan kohtaan ”Happilisä ja/tai ventilaattori”. Tiedot tulevat sellaisenaan näkyviin pyydetyn analyysin tuloskertymään. Sähköinen käytäntö koskee Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköitä sekä Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloita. Muut pyytävät yksiköt merkitsevät hapetustiedot aiempaan tapaan verikaasutarraan.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.

Kapillaarinäytettä otettaessa verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasuruisku valtimo- ja laskimoverinäytteelle
 
Verikaasukapillaarit kapillaarinäytteille

Näyte

Suoniverinäyte:
1 ml (vähintään 700 μl) valtimo- tai laskimoverta otetaan kalsiumtitrattua hepariinia sisältävään ruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Laskimoverikaasunäyte otetaan ruiskuun vakuumisti siipineulaa apuna käyttäen ja noudattaen hepariiniputkeen rinnasteista näytteenottojärjestystä (huom. hukkaputki ensin, jos ei oteta muita näytteitä). Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista 37°C.

Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.

Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.

Ihopistonäyte:
Sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä otetaan verta kahteen verikaasukapillaariin, jotka suljetaan tulpilla molemmista päistä. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Ruisku ja kapillaarit on jäähdytettävä välittömästi +4 – +8 asteisella kylmägeelipakkauksella. Näyte säilytetään ja lähetetään kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Oikein pakattuna näytteen voi lähettää putkipostilla.
 
Valtimo- ja laskimoverinäyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ajan. Kapillaarinäyte analysoidaan viimeistään kahden tunnin kuluttua näytteenotosta.

Menetelmä

Potentiometrinen: pH, pCO2, K, Na, Ca ja Cl

Amperometrinen: pO2 (ABL800-laitemallit), glukoosi ja laktaatti

Optinen: pO2 (ABL90-laitemallit)

Spektrofotometrinen: Hb, HbO2Sat, Hb-CO ja Hb-Met

Laskennalliset parametrit: BE, aHCO3 ja kokonaishappisisältö O2-Sis

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

  aB- vB- cB-
pH 7.35 – 7.45 7.32 – 7.42 7.35 – 7.45
pCO2 4.5 – 6.0 kPa 5.3 – 7.3 kPa 4.5 – 6.0 kPa
pO2 ikäkohtainen, ks. alla 4.0 – 6.7 kPa ks. teksti alla 
aHCO3 22 – 27 mmol/l 22 – 29 mmol/l 22 – 27 mmol/l
BE ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l
HbO2Sat > 95 % 65 – 80 % > 95 %
O2-Sis 18 – 23 % 13 – 18 % ks. teksti alla
Hb ks. 2474 B -PVK ks. 2474 B -PVK ks. 2474 B -PVK
Gluk 4.0 – 6.0 mmol/l 4.0 – 6.0 mmol/l 4.0 – 6.0 mmol/l
Laktaat 0.5 – 1.6 mmol/l 0.5 – 2.2 mmol/l 0.5 – 1.6 mmol/l
       
P -K-Veka 3.3 – 4.8 mmol/l    
P -Na-Veka 137 – 144 mmol/l    
P -Ca-Ion 1.15 – 1.30 mmol/l aikuiset, lapset ks. alla  
P -Ca(7.4) 1.15 – 1.30 mmol/l aikuiset, lapset ks. alla  
P -Cl 96 – 111 mmol/l    
B -Hb-CO < 2.3 %    
B -Hb-Met < 2.0 %    

Valtimoveren happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä:

aB-pO2  
alle 18 v 12.0 – 14.0 kPa
18 – 30 v 11.0 – 14.0 kPa
31 – 50 v 10.3 – 13.0 kPa
51 – 60 v 9.7 – 12.7 kPa
61 – 70 v 9.3 – 12.3 kPa
71 – 80 v    8.8 – 11.9 kPa
yli 80 v 8.3 – 11.4 kPa

Kapillaarinäytteissä happiosapaine ja -sisältö ovat riippuvaisia näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa, joten parametreille ei ilmoiteta viitevälejä. Jos verenkierto on alueella hyvä, kapillaariveren arvoja voidaan verrata valtimovereen. Ikä- ja sukupuolikohtaiset Hb-viitevälit ovat tarkistettavissa tutkimuksen 2474 B -PVK ohjekirjasivulta.

Viitevälit P -Ca-Ion perustuvat pH 7.4:ssä vallitsevaan tasapainoon ja samoja käytetään myös aktuaalisen pitoisuuden tulkinnassa:

0 – alle 4 vrk 1.05 – 1.50 mmol/l
4 vrk – alle 1 kk   1.10 – 1.40 mmol/l
1 kk – alle 1 v 1.16 – 1.39 mmol/l
1 – 4 v 1.17 – 1.35 mmol/l
yli 4 v, aikuiset   1.15 – 1.30 mmol/l
Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
5407 | aB-VekaIon Ei
4839 | vB-VekaIon Ei
4840 | cB-VekaPak Ei