Tulosta

Tutkimus:
KOMPLEMENTTI C3 JA C4, AKTIVAATIOTUOTTEET (C3d, C4d)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
19.1.2023

3067 • P -C4Aktt

3066 • P -C3Aktt

Johdanto

Komplementin aktivaation seurauksena  komplementin komponentit C3 ja C4 pilkkoutuvat pienemmiksi konversiotuotteiksi, joiden puoliintumisajat elimistössä ovat melko pitkät. Täten tuoreesta plasmanäytteestä voidaan osoittaa in vivo tapahtunut komplementin aktivaatio.

Indikaatiot

Komplementtiaktivaation osoittaminen

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai Fimlabin yleislähete. Yleislähetettä tulee käyttää tilattaessa tutkimusta kudosnesteistä. Myös kudosnestenäytteet otetaan EDTA-putkeen.

Näyteastia

Hukkaputki + EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

2 x 1 ml EDTA-plasmaa/tutkimus

Komplementin aktivaatiota tapahtuu helposti in vitro. Tämä johtunee siitä, että plasmiini kykenee aktivoimaan sekä C1:n (klassinen tie) että suoraan C3:n (oikotie). Tästä syystä näytteenotossa on noudatettava seuraavia varotoimia:

  1. Neula on saatava kerralla suoneen (kudostraumaa ei saa tulla). Tarvittaessa vaihdetaan toiseen käteen.
  2. Ensimmäiset 3 – 4 ml heitetään pois (putken vaihto).
  3. Veri otetaan EDTA-putkeen (EDTA kelatoi Ca2+:n ja hajottaa C1qrs-kompleksin).
  4. Plasma erotetaan sentrifugoimalla huoneenlämmössä 15 – 30 min kuluessa näytteenotosta. Plasma jaetaan kahteen 1 ml erään ja pakastetaan välittömästi, mikäli näytteitä ei voi lähettää kylmäkuljetuksena siten, että ne ovat seuraavan päivän kuluessa tutkimuksen suorittavassa laboratoriossa.

HUOM: Nivel- ja pleuranesteet ym. kudosnesteet myös EDTA- näytteinä!

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasma erotetaan sentrifugoimalla huoneenlämmössä 15 – 30 min kuluessa näytteenotosta.
Plasma jaetaan kahteen 1 ml (2x1ml) erään ja pakastetaan välittömästi, mikäli näytteitä ei voi lähettää kylmäkuljetuksena siten, että ne ovat seuraavan päivän kuluessa tutkimuksen suorittavassa laboratoriossa.

Pakastettujen näytteiden lähetys hiilihappojäissä.

Menetelmä

Raketti-immunoelektroforeesi (C3d) ja entsyymi-immunologinen menetelmä (C4d). Samanaikaisesti määritetään aina myös plasman C4 ja C3.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

Vastaukseen liitetään lausunto.

Tulkinta

Kohonnut C4d-pitoisuus on herkkä klassisen tien aktivaation indikaattori mm.SLE:ssä ja reumassa, johon liittyy vaskuliitteja sekä kroonisessa urtikariassa, johon liittyy hypokomplementemia.

Matala C4- ja C3-pitoisuus viittaavat klassisen tien aktivaatioon. C4 voi olla matala myös alentuneen synteesin tai geneettisen puutoksen takia. C4:n aktivaatiotuotteiden osoittaminen voi paljastaa väärän tulkinnan näissä tiloissa.

Normaali C4-, mutta alhaiset C3- ja faktori B -pitoisuudet viittaavat oikotieaktivaatioon. Näiden komponenttien kvantitoinnilla ei aina päästä oikeaan diagnoosiin alentuneen (maksasairaudet) tai lisääntyneen (akuutin faasin proteiinit) synteesin vuoksi. Näissä tilanteissa C3:n aktivaatiotuotteiden osoitus varmistaa diagnoosin.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Tykslab, mikrobiologia

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3067 | P -C4Aktt Ei
3066 | P -C3Aktt Ei