Tulosta

Tutkimus:
METYRAPONI-KOE-1

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
30.4.2014

2347 • Pt-MetyrR1

Johdanto

Metyraponikokeella selvitetään hypofyysin osuutta kortisolituotannon häiriöissä. Metyraponi estää kortisolisynteesin viimeisenä vaiheena tapahtuvan 11-deoksikortisolin (11Dok) 11-beetahydroksylaation kortisoliksi. Kortisolisynteesin estyessä voimistunut ACTH-tuotto lisää puolestaan 11-deoksikortisolin tuottoa. Aivolisäkkeen vajaatoiminnassa metyraponi aiheuttaa vain vähäisen 11-deoksikortisolipitoisuuden nousun. Seerumin 11-deoksikortisolin pitoisuutta mittaamalla vältytään kokeessa hankalilta virtsakeräyksiltä.

Tiedustelut

Seerumin 11-deoksikortisolimääritykset: Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. (03) 311 77800

Indikaatiot

Lisämunuaiskuoren kortisolituoton ja aivolisäkkeen toiminnan selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Paasto edellisestä illasta klo 20 alkaen. Potilaan on oltava makuulla vähintään 30 min ennen näytteenottoa. Potilaalle ei tule samanaikaisesti tehdä muita rasittavia tutkimuksia.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml. Geeliputki ei sovellu tarkoitukseen.

Näyte

2 ml seerumia kummallakin näytteenottokerralla (minimimäärä lapsipotilailta 1 ml).

Näytteen säilytys ja kuljetus

11Dok-näytteet säilyvät muutaman päivän jääkaapissa. Pitempiaikaista säilytystä varten näytteet pakastetaan.

Menetelmä

Potilaalle annetaan 750 mg metyraponia per os 4 tunnin välein vuorokauden ajan. Verinäytteet seerumin 11-deoksikortisolimääritystä varten otetaan seuraavasti:

Näyte 1 aamulla klo 8 ennen kokeen aloittamista
Näyte 2 seuraavana päivänä samaan aikaan


Seerumin 11Dok-pitoisuudet mitataan nestekromatografia-massaspektrometriamenetelmällä (LC/MS/MS).

Tulos valmiina

Seerumin 11-deoksikortisolin määritykset ovat valmiina 2 – 3 viikon kuluttua.

Viiteväli

Tuloksesta annetaan lausunto.Tulkinta

Metyraponikokeessa seerumin 11-deoksikortisolipitoisuus tulisi nousta tasolle 100 nmol/l, jota matalammaksi jäävät arvot viittaavat hypofyysin vajaatoimintaan. Lisämunuaiskuoren 11-beetahydroksylaasin puutoksessa (CAH) S -11Dok on koholla ja laskee nopeasti hoidon seurauksena.

Lisätiedot

Metyraponi saattaa aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. Hypokortisolismitapauksissa se voi aiheuttaa Addisonin kriisin kaltaisen tilan.