Tulosta

Tutkimus:
TROMBOSYYTTIEN ALLOANTIGEENITYYPITYS, DNA-TUTKIMUS

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
17.8.2017

4277 • B -TAg-D

Johdanto

Trombosyyttispesifisiin antigeeneihin (HPA, human platelet antigen) kohdistuvia vasta-aineita voi syntyä trombosyyttisiirtojen ja raskauksien seurauksena. Yleisimmät trombosyyttiantigeenit ovat HPA-1, -2, -3, -4, -5, -6 ja -15, joista jokaisella on a- ja/tai b-alleeli joko homo- tai heterotsygoottisena.

Indikaatiot

Sikiön ja vastasyntyneen trombosytopeniatutkimukset (katso myös Immunotrombosytopeniatutkimus, vastasyntyneen).  Immunisoituminen trombosyttiantigeeneille verensiirtojen yhteydessä. Posttrasfuusiopurppura-epäily (PTP). Käytännössä tutkimusta tehdään yleensä Veripalvelun potilastutkimuslaboratorion ehdottamana jatkotutkimuksena tai osana muita trombosyyttitutkimuksia.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

ATK-pyyntö ja samalla vastataan esitietokysymyksiin. Apuna voi käyttää Trombosyyttitutkimus-esitietolähetettä.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml tai hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3,2%, 0.109M)) 10/9 ml

Lapsivesinäyte: Steriili kertakäyttöruisku

Näyte

7 ml (lapsilta vähintään 0,5-2 ml) sitraatti- tai EDTA-verta. Lapsivesinäytettä 10 ml ruisku.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytetävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi.

Veri: Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi. Lähetys huoneenlämmössä. Näytteen voi lähettää postitse. Näytteen on oltava perillä näytteenotosta seuraavana päivänä klo 9.00 mennessä. Kiireellisistä näytteistä on sovittava erikseen.

Lapsivesi:  Säilytys, kuljetus ja lähetys huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä. Näyte lähetetään välittömästi Helsinkiin SPR:n Veripalveluun.

Menetelmä

PCR-SSP

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.