Tulosta

Tutkimus:
NETILMYSIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.9.2016

3236 • S -NET

Johdanto

Netilmysiini on aminoglykosideihin kuuluva, bakterisidinen antibiootti. Munuaisten vajaatoiminnassa, suurilla hoitoannoksilla ja/tai pitkillä hoitoajoilla lääke voi olla oto- ja nefrotoksinen. Aminoglykosideilla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia.

Indikaatiot

Netilmysiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sekä Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen keskussairaaloissa tulos on käytettävissä näytteenottopäivää seuraavana päivänä, kun tutkimus pyydetään aamukierrolle. Suositellaan näytteenoton ajoittamista arkipäiville.

Potilaan esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 min kuluttua infuusion lopettamisesta. Pyyntöön tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä mahdollinen muu potilaan lääkitys.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa alihankintalaboratoriossa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC)

Tulos valmiina

2-3 arkipäivän kuluessa. Tays, KHKS ja KSKS: kts. Lähete/tutkimuksen tilaaminen.

Viiteväli

Minimipitoisuus:
1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa.
3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l.

Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, 15-20 mg/l.

Tulkinta

Määritysmenetelmä on spesifinen ja mittaa luotettavammin erityisesti matalia netilmysiinin pitoisuuksia.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l annosteltaessa netilmysiiniä kolmesti vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on mitattavissa kerran vuorokaudessa annosteltaessa. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.