Tulosta

Tutkimus:
NEURONISPESIFINEN ENOLAASI, selkäydinneste

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
10.3.2022

3653 • Li-NSE

Johdanto

NSE muodostaa keskushermostossa 1.5 % kokonaisproteiinimäärästä ja muualla elimistössä pitoisuus on normaalisti huomattavan matala, minkä vuoksi se sopii hermostovaurion merkkiaineeksi. Likvorin NSE-pitoisuudet korreloivat seerumia paremmin hermostovaurion asteeseen.

Indikaatiot

Aivovaurioiden, keskushermoston kasvainten ja tulehdusten sekä neuroblastooman diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Päijät-Häme:

Hoitoyksikön tulee ilmoittaa näytteen kiireellisyydestä laboratorioon p. 041 731 3775 (lajittelu ja näytteiden lähetys) tai päivystävä laboratoriohoitaja p. 044 719 5428 . Mikäli vastaus halutaan näytteenottopäivän aikana, tulee näyte lähettää pikarahtina (tai taksilla).

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

0.5 ml selkäydinnestettä. Näyte ei saa olla hemolyyttinen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte on sentrifugoitava 1 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään kylmälähetyksenä, ja sen on oltava perillä viimeistään 3 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Näyte ei kestä pakastamista.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Alle 15 µg/l

Tulkinta

Li-NSE voi kohota iskeemisissä ja traumaperäisissä aivovaurioissa, primaarisissa aivokasvaimissa, aivometastaaseissa, feokromosytoomassa, meningiitissä, enkefaliitissa, epilepsiassa, Guillain-Barrén oireyhtymässä sekä Creutzfeldt-Jakobin taudissa. Neuroblastoomassa Li-NSE saattaa olla koholla yhdessä suurentuneen seerumin NSE-pitoisuuden kanssa. Alzheimerin tauti ei nosta likvorin NSE-pitoisuutta.

Virhelähteet

Hemolyyttisestä näytteestä mitattu pitoisuus on virheellisen korkea. Mikäli näytteessä todetaan hemolyysiä, vastaukseen liitetään häiriövaikutuksesta varoittava huomautus.