Tulosta

Tutkimus:
MELAS-OIREYHTYMÄ, MITOKONDRIAALISEN DNA:n VALTAMUTAATIOIDEN TUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
13.7.2023

4664 • B -MELAS-D

4665 • Ts-MELAS-D

Johdanto

Mitokondriossa on oma 16,6 kb:n kokoinen DNA, joka koodittaa 13 valkuaista ja niiden synteesiin tarvittavat ribosomi- ja siirtäjä-RNAt. Nämä valkuaiset ovat hengitysketjuentsyymien alayksiköitä komplekseissa I, III, IV ja V. Mitokondrioiden DNA periytyy äidin munasoluissa kaikille lapsille.

MELAS-oireyhtymän (mitokondriaalinen enkefalopatia, laktaattiasidoosi, kohtausmaiset ”stroke-like” episodit) tyypilliset oireet ovat aivohalvauksen kaltaiset tilat, kouristukset, lihasheikkous ja lisääntynyt seerumin laktaattipitoisuus. Yleisin MELAS-oireyhtymää aiheuttava mutaatio on leusiini-tRNA-geenin pistemutaatio m.3243A>G, joka on osoitettavissa n. 80%:lta MELAS-potilaista. Mitokondriaalisille enkefalomyopatioille on ominaista, että mutatoituneen mtDNA:n osuus eri kudoksissa (heteroplasmia-aste) vaikuttaa kliiniseen taudinkuvaan. Siksi MELAS-mutaatio voi lievimmillään aiheuttaa vasta aikuisiässä esiintulevan kuulonaleneman ja tyypin II diabeteksen, ja pahimmillaan vastasyntyneen vaikean enkefalopatian.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot, puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Kliininen epäily MELAS-oireyhtymästä.

 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta. 

Tutkimus 4665 Ts-MELAS-D ei ole Päijät-Hämeessä sähköisesti tilattavana.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

Verinäyte: 1-3 ml EDTA-verta
Kudosnäyte: Lihasnäyte otetaan kuivaan mikrosentrifugiputkeen (Eppendorf-putki tai vastaava)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Verinäyte huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk. Mikäli näyte on pakastettu, lähetetään se myös pakastettuna.

 

Kudosnäyte pakastetaan mahdollisimman nopeasti (nopea syväjäädytys) ja lähetetään pakastettuna. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Menetelmä

MtDNA:n PCR-monistus ja restriktioentsyymidigestio m.3243A>G-mutaation osoittamiseksi.

Tulos valmiina

2-4 viikkoa näytteen saapumisesta. Kiireellisenä 4-6 työpäivää. 

Tulkinta

m.3243A>G-mutaation löytyminen oireiselta potilaalta varmistaa MELAS-oireyhtymän diagnoosin. Mikäli mutaatiota ei ole osoitettavissa verinäytteestä eristetystä DNA:sta ja kliininen epäily MELAS-oireyhtymästä on vahva, on suositeltavaa toistaa analyysi lihaskudoksesta erityisesti ikääntyneillä potilailla.