Tulosta

Tutkimus:
GLUKAGONI-KOE (hypoglykemian tutkimiseksi lapsilla)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
16.8.2012

5062 • Pt-Glkg-R3

Johdanto

Glukagonin antaminen kohottaa normaalisti veren glukoosipitoisuutta ja stimuloi insuliinin eritystä. Glukagonikoetta, jossa tutkitaan glukagonin vaikutusta veren glukoosi- ja insuliinipitoisuuksissa, käytetään hypoglykemiatilojen erotusdiagnostiikassa.

Indikaatiot

Hypoglykemiatilojen erotusdiagnostiikka lapsilla

Potilaan esivalmistelu

Koe voidaan suorittaa normaalin paastotilanteen jälkeen tai yhdistettynä pidennettyyn paastoon tai ketogeeniseen dieettiin.

Näyteastia

Verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml
EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

3 ml laskimoverta fluoridisitraattiputkeen verensokerimääritystä varten jokaisella näytteenottokerralla. 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen insuliinimääritystä varten jokaisella näytteenottokerralla. Ei hemolyysiä. Insuliiniputki toimitetaan laboratorioon jäähauteessa; plasma erotetaan mahdollisimman pian ja pakastetaan.

Menetelmä

Paastonäytteen (glukoosi ja insuliini) ottamisen jälkeen potilaalle annetaan glukagonia 0.03 mg/kg (30 µg/kg) iv. maksimiannoksen ollessa 1 mg. Ruiskeen jälkeen otetaan verinäytteet 10, 20, 30, 40, 60 ja 90 min kuluttua veren glukoosi- ja insuliinipitoisuuksien määritystä varten.

Tulos valmiina

Glukoosimääritykset samana päivänä, insuliinimääritykset 2-3 päivän kuluessa.

Tulkinta

Verensokeri nousee 1 – 5 mmol/l 40 minuutin aikana laskien vähitellen normaalitasolle 2 tunnissa. Plasman insuliini kohoaa ensimmäisen 5 minuutin aikana, mutta ei ylitä 90 mU/l (keskimäärin 60 mU/l). Jos hyvin korkea insuliinipitoisuus säilyy 60 minuutin ajan, on tämä merkki hyperinsulinismista. Hyperinsulinismissa seuraa reaktiivinen verensokerin putoaminen 60 minuutin kuluttua.

Lisätiedot

Potilaalle voi kokeen aikana kehittyä hypoglykemia, minkä vuoksi tulee varautua glukoosin antoon.