Tulosta

Tutkimus:
GLUKAGONI-KOE (kasvuhormoni- ja kortisolimääritykset)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
6.6.2019

3344 • Pt-Glkg-R2

Johdanto

Glukagoni lisää kasvuhormonin ja ACTH:n eritystä. Kokeessa tutkitaan glukagonin vastetta määrittämällä näytteistä glukoosi, kasvuhormoni ja kortisoli.

Indikaatiot

Aivolisäkkeen vajaatoiminnan selvittely aikuispotilailla.

Potilaan esivalmistelu

Koe voidaan tehdä polikliinisesti. Potilas on ravinnotta edellisestä illasta klo 20 alkaen kokeen päättymiseen saakka. Kokeen aikana potilas ei saa nauttia vettä. Tupakointi on kielletty edellisestä illasta alkaen. Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on mahdollista toteuttaa potilaan terveyttä vaarantamatta.

Näyteastia

Verensokeriputki (fluoridisitraatti) 5/3 ml
Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla glukoosimääritystä varten.

1 ml (vähintään 0.5 ml määritystä kohden) seerumia jokaisella näytteenottokerralla. Seerumi erotellaan mahdollisimman pian ja näyte jaetaan kasvuhormoni- ja kortisolimäärityksiä varten.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Glukoosinäytteet säilyvät 48 tuntia huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Kasvuhormoninäytteet voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli ne ovat perillä analysoivassa laboratoriossa vuorokauden kuluessa. Muutoin näytteet säilytetään ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Kortisolinäytteet lähetetään huoneenlämmössä ja säilytetään jääkaapissa ennen analysointia.

Menetelmä

Koe aloitetaan aamulla. Nollanäytteen ottamisen jälkeen annetaan ihonalaisesti 1 mg glukagonia. Ruiskeen jälkeen verinäytteet otetaan 1, 2, 3 ja 4 tunnin kuluttua.

Tulos valmiina

Glukoosivastaukset ovat valmiina samana päivänä, kasvuhormoni- ja kortisolivastaukset yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Viiteväli

Huom. Kortisolin määritysmenetelmässä tapahtunut reagenssi- ja viitearvomuutos 7.10.2015, mikä laskenut tulostasoa 20 – 30 %.

Tulkinta

Kasvuhormonipitoisuuden nousun tulisi olla vähintään 4 µg/l, ja huippuarvo saavutetaan yleensä kahden tunnin kuluttua. Kortisolin maksimivaste ilmaantuu kolmen tunnin kuluttua, ja pitoisuuden nousun tulee olla yli 100 nmol/l.

Lisätiedot

Koska glukagoni lisää myös insuliinin eritystä, potilaalle voi kehittyä selväoireinen hypoglykemia. Potilasta tulee tämän vuoksi kokeen aikana seurata ja antaa tarvittaessa hänelle juotavaksi sokeroitua mehua tai glukoosia laskimoon.