Tulosta

Tutkimus:
ASETYYLI- JA PSEUDOKOLIINIESTERAASI (verestä)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.1.2023

1123 • B -AChEs

Johdanto

Organofosfaatteja sisältävät kasvinsuojeluaineet (tehoaine dimetoaatti) ja biosidit (tehoaine atsametifossi). Karbamaatteja sisältävät kasvinsuojeluaineet (tehoaine metiokarbi, prosulfokarbi) ja puunsuojakemikaalit (tehoaine fenoksikarbi, 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti).

Indikaatiot

Organofosfaatteja sisältävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien aiheuttaman altistuksen osoittaminen

Potilaan esivalmistelu

Altistumisen osoittamisessa otetaan tutkittavasta henkilöstä parinäytteet: Lähtöarvonäyte otetaan ennen altistavan työn alkua (vähintään neljän viikon altistumaton jakso). Toinen näyte otetaan työvuoron päätyttyä työviikon tai altistumisjakson lopulla.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5/2 ml

4 suodatinpaperikiekkoa tai 4 imupaperinäytekorttia

Näyte

600 μl hepariiniverta kahtenatoista erillisenä 50 μl täplänä suodatinpaperikiekoilla.

Otetaan 5 – 2 ml verta heparinoituun vakuumiputkeen ja sekoitetaan hyvin. Puolen tunnin huoneenlämmössä seisottamisen jälkeen levitetään 50 μl verta annostelupipetillä Työterveyslaitoksen laboratoriosta saatavalle suodatinpaperikiekolle (tai imupaperinäytekortille) tasaiseksi täpläksi. Yhden henkilön analyysiin tarvitaan kaksitoista täplää. Helpointa on pipetoida kolme täplää/paperi neljälle eri suodatinpaperille.

Täplien annetaan kuivua huoneenlämmössä auringon valolta suojattuna vähintään yksi tunti. Veritäplät eivät saa koskettaa toisiaan, alla olevaa telinettä (esim. dekantterilasi, malja) eikä pöydän pintaa.

Kuivumisen jälkeen suodatinpaperi suljetaan muovipussiin (esim. Minigrip®), johon on merkitty tutkittavan henkilötiedot ja näytteenottopäivämäärä. Yhteen pussiin tulee vain yksi suodatinpaperikiekko/ näytekortti. Ilma poistetaan pussista mahdollisimman tarkasti.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään suljetussa pussissa valolta suojattuna huoneenlämmössä alihankintalaboratorioon lähettämiseen asti.

Tulos valmiina

Noin kolmen viikon kuluttua

Tulkinta

Altistumisen aikana otettuja näytteitä verrataan ennen altistumisjakson alkamista saatuun lähtöarvoon. B-PKolEs, B-AKolEs > 10 %:n lasku lähtöarvosta viittaa altistumiseen.

Toimenpideraja: Altistuminen on syytä keskeyttää, jos aktiivisuus on laskenut 30 %:a lähtöarvosta. Työhön paluuta ei suositella ennen kuin aktiivisuus on palautunut 90 %:iin lähtöarvosta.

Organofosfaatteja on mm. seuraavissa kaupallisissa valmisteissa: Alficron Plus, Aeroxon, Aeroxon kärpäsnauha, Baition-ruiskute 50, Baygon muurahaisrasia, Danadim progress, Empire 20, Muurahais-Baition, Perfekthion 400, R-Dimetoaatti-BASF, Rentokil Klorpyrifossipasta, Roxion, Termit-sirote ja Tuholaisaine 101.

Lisätiedot

Työterveyslaitos, Biomonitorointipalvelut
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki

Näyteastiatilaukset
030 474 2861 (klo 9.00 – 15.00)
www.ttl.fi/biomonitorointi  –> Näyteastiatilaus