Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, 4 TAI USEAMPIA ERITELTYJÄ PIENIÄ NÄYTTEITÄ

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
10.8.2021

4055 • Ts-PAD-2

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Pienten biopsianäytteiden histologinen diagnostiikka (kuten 4054 Ts-PAD-1), kun pyydetyssä tutkimuskokonaisuudessa on eriteltyinä yli kolme näytteenottokohtaa (näytepurkkia). Esim. erilaisten diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä otetut pienet biopsialuontoiset kudospalat eriteltyinä. Pienten ihokasvainten näytekappaleet eivät kuulu tähän nimikkeeseen, ks. Ts-PAD-1.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Eri kohdista otetut näytteet on eriteltävä selvästi myös lähetteeseen.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Eri topografioista otetut näytteet on eriteltävä omiin purkkeihinsa. Näytteet on laitettava fiksatiiviin välittömästi. Näytteiden puristamista ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja eriteltyjen näytepurkkien tietojen on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa, riippuen erikoistekniikoista.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinnassa otetaan kantaa esim. kasvainlöydöksiin, tulehduksellisiin tiloihin ja lähetteessä esitetteihin kysymyksenasetteluihin. Tarvittaessa tulkintaa tarkennetaan immunohistokemiallisin lisätutkimuksin. Näistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Lausunnon luotettavuutta voi haitata näytteen niukkuus ja morfologinen kärsineisyys (rusentuminen). Fiksaation puutteellisuus ei yleensä pienissä kappaleissa ole rajoittava tekijä.