Tulosta

Tutkimus:
RINTARAUHASERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

4077 • Mf-Syto

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76529
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2149
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Oireettoman rintarauhaskarsinooman diagnosointi laktoimattomalta potilaalta, jonka rinta erittää. Menetelmää voidaan käyttää myös hyvänlaatuisten rinnan muutosten, kuten intraduktaalisten papilloomien, duktusrakenteiden obstruktion tai infektioiden (tuberkuloosi, sieni-infektio) tutkimiseen. Jos potilaalla on kliinisesti tai mammografiassa rintarauhaskarsinooman suhteen suspekteja löydöksiä, on niiden tutkimiseen käytettävä ensisijaisesti muita menetelmiä (karkea- tai ohutneulatutkimus).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista ja statuksesta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Objektilasi. 50% etanolia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Sivelynäyte laitetaan suoraan nännistä objektilasille. Näytteen edustavuuteen on kiinnitettävä huomiota. On käytettävä mattapäisiä objektilaseja, joihin merkitään potilaan henkilötiedot ja joihin on jätettävä tilaa myös patologian laboratorion merkinnöille. Jos eritys on runsasta, näyte voidaan ottaa rintapumpulla tai kanyloimalla 50 % etanolia sisältävään näyteastiaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sivelynäyte fiksoidaan välittömästi kaupallisella sumutteella tai upotetaan 96% etanoliin vähintää 15 minuutiksi. Fiksoidut näytelasit toimitetaan kuljetuskoteloihin pakattuina laboratorioon.

Pumpulla tai kanyloimalla otettu näyte fiksoidaan näytettä vastaavalla määrällä 50 % etanolia. 50% etanoliin fiksoidut näytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Kaupallinen sumutefiksatiivi tai 50% etanoli.

Menetelmä

Sytosentrifugointi tai sivelyvalmiste. Papanicolaou-värjäys.

Tulos valmiina

Sytologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 7-10 kalenteripäivää.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan sytologinen diagnoosi, Papanicolaoun luokka ja tarvittaessa lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on edustava näyte ja hyvä lähete.

Virhelähteet

Eritemateriaali on toisinaan hyvin niukkasoluista.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4077 | Mf-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä