Tulosta

Tutkimus:
MIKROFILARIAT (verestä)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
1.2.2023

2350 • B -MiFi

12350 • B -MiFiJtk

lab tekee pyynnön tarvittaessa

Johdanto

Tutkimuksen tarkoitus on osoittaa mahdollinen filariaasi sively- ja paksupisaravalmisteesta.

Tiedustelut

Tampere verenkuvat, sysmex-työpiste, arkisin ja päivystysaikana 03-31175298

Indikaatiot

Filariaasin epäily endeemiseltä alueelta saapumisen jälkeen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteen säilymisen kannalta näytteenottoa ei suositella perjaisin eikä arkipyhiä edeltävänä päivänä.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan klo 22 – 02 ja klo 10 – 14 välisenä aikana, koska eri lajien mikrofilarioita on veressä eri vuorokauden aikoina.

Näyteastia

Sivelyvalmiste: kapillaariverestä tehtyjä näytelaseja (4 kpl)

Paksupisaravalmiste: kapillaariverestä tehtyjä näytelaseja (4 kpl)

Li-hepariiniputki 10/10 ml

Näyte

Näyte otetaan klo 10-14 ja/tai 22-02 välisenä aikana (eri lajien mikrofilarioita on veressä eri vuorokauden aikoina).

Kapillaariverestä tehdään välittömästi 4 kpl sivelyvalmisteita ja 4 kpl paksupisaravalmisteita

Paksupisaravalmisteeseen otetaan kolme tippaa verta, jota sekoitetaan lasisauvalla tai pyöreäreunaisella objektilasin reunalla objetktilasille neliön muotoiselle alueelle ( n. 2×2 cm), korkeintaan 30 sekunnin ajan. Veren paksuus on sopiva, kun siitä näkyy sanomalehden teksti juuri ja juuri läpi. Näytteet on kuivattava hyvin. Paksupisaravalmisteita ei kiinnitetä. 

10 ml Li-hepariiniverta, positiivisen löydöksen tunnistamista varten (alihankinta).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Li-hepariiniputki säilytetään jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä kesällä ja huoneenlämmössä talvella.

Menetelmä

Mikroskopointi MGG-värjäys sivelyvalmisteesta ja Fieldsin-värjäys paksupisaravalmisteesta. Tarkempi lajitunnistus alihankintana, jossa käytetään erikoisvärjäyksiä.

Tulos valmiina

Seulontavastaus valmiina vuorokauden kuluessa. Kaikista positiivisista näytteistä tehdään laboratoriosta käsin jatkotutkimuspyyntö ja näytteet lähetetään tutkittavaksi HUSLAB:n parasitologian yksikköön.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Löydöksistä annetaan lausunto.

Virhelähteet

Näytteen pitkä säilytys saattaa johtaa vääriin negatiivisiin vastauksiin.