Tulosta

Tutkimus:
FOSFOLIPIDI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2015

3607 • S -PLAb

Sisältää tutkimukset KardAbG, KardAbM, B2GPAbG, B2GPAbM

Johdanto

Fosfolipidivasta-aineiden on havaittu liittyvän laskimo- ja arteriatrombooseihin, trombosytopeniaan, keskenmenoihin, sikiökuolemiin sekä verenkiertohäiriöihin. Heterogeenisesta fosfolipidivasta-aineiden ryhmästä nimenomaan kardiolipiinivasta-aineilla (S -KardAb) on selvin yhteys edellä mainittuihin kliinisiin oireyhtymiin. Toinen kliinisesti merkittävä fosfolipidivasta-aineryhmä ovat beta-2-glykoproteiini I-vasta-aineet (S -B2GPAb), joita löydetään usein fosfolipidivasta-aineoireyhtymässä. Beta-2-glykoproteiini I estää ainakin in vitro -olosuhteissa veren hyytymisprosessia.Sisältää seuraavat tutkimukset:
S -KardAbG
S -B2GPAbG
S- KardAbM
S- B2GPAbM 

Indikaatiot

Fosfolipidivasta-aineoireyhtymän epäily. Oireina voi olla ALLE 40-vuotiaan toistuvia laskimo- tai valtimotrombooseja, toistuvia keskenmenoja tai sikiökuolemia, epäselvä multi-infarktidementia, trombosytopenia tai AIHA. Oireyhtymään voi liittyä myös epilepsia tai migreeni. Oireyhtymän epäily on aiheellinen myös läppävikojen, pulmonaalihypertension ja nuorella iällä alkaneen sepelvaltimotaudin yhteydessä. LED-potilas, joka harkitsee raskautta.

Näyteastia

seerumigeeliputki

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy eroteltuna jääkaapissa 7 vrk, pidempiaikainen säilytys -20oC.

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunologinen määritys

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Viiteväli

S- KardAbG:
ALLE 10 GPL = negatiivinen
10-40 GPL = matala, raja-arvo, positiivinen
YLI 40 GPL = positiivinen

S-KardAbM:
ALLE 10 MPL = negatiivinen
10-40 MPL= matala, raja-arvo, positiivinen
YLI 40 MPL= positiivinen

S- B2GPAbG ja S-B2GPAbM:
ALLE 7 kU/l= negatiivinen
7-10 kU/l = matala, raja-arvo, positiivinen
YLI 10 kU/l= positiivinen

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto.

Fosfolipidivasta-ainoireyhtymän kansainvälisten kriteereiden (Miyakis et al. J Thromb Haemost 2006: 4: 295-300) mukaan vasta-aineiden tulee olla toistetusti positiivinen vähintään 12 vkon seuranta-ajan jälkeen. IgG luokan kardiolipiinivasta-aineen tason tulisi kriteereiden mukaan olla YLI 40 GPL ja/tai  IgM luokan vasta-aineiden YLI 40 MPL.

Virhelähteet

Aktiivissa lueksessa vasta-aineet ovat yleensä positiiviset. Vasta-aineet voivat olla virheellisesti positiivisia muidenkin infektioiden yhteydessä ja korkea reumafaktori saattaa aiheuttaa positiivisen IgM vasta-ainelöydöksen.