Tulosta

Tutkimus:
TRISYKLISET ANTIDEPRESSANTIT, KVAL (virtsasta)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
5.7.2018

9685 • U -Trisy-O

Johdanto

Trisyklisten antidepressanttien käytön masennuslääkkeinä katsotaan perustuvan niiden kykyyn lisätä välittäjäaineista sekä serotoniinin että noradrenaliinin määrää keskushermoston synapseissa estämällä näiden takaisinottoa soluihin. Pienemmillä annoksilla niitä käytetään lisäksi kroonisten kipuoireyhtymien ja unettomuuden sekä jossain määrin myös paniikkihäiriön ja muiden ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Suomessa yleisimmin käytettyjä lääkeryhmän lääkkeitä ovat amitriptyliini, nortriptyliini, doksepiini, trimipramiini ja klomipramiini. 

Indikaatiot

Intoksikaatioiden selvittely. Määritys ei sovi lääkehoidon seurantaan.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

Vähintään 2 ml mieluiten tuoretta virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiallinen osoitustesti

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Vastaukset annetaan muodossa POS/NEG.

Tulkinta

Normaalisti seulontatulos on negatiivinen.

Seulontatulos on positiivinen, jos virtsassa on alla olevia lääkeaineita tai niiden demetyloituneita metaboliitteja vähintään ilmoitettu määrä.

 Nortriptyliini   1 000 ng/ml
 Amitriptyliini   1 000 ng/ml
 Klooripromatsiini   3 500 ng/ml
 Klomipramiini 10 000 ng/ml
 Syklobentsapriini   1 500 ng/ml
 Desipramiini     500 ng/ml
 Difenhydramiini 20 000 ng/ml
 Doksepiini   1 000 ng/ml
 Nordoksepiini   1 000 ng/ml
 Imipramiini     800 ng/ml
 Opipramoli   4 000 ng/ml
 Protriptyliini   3 000 ng/ml
 Perfenatsiini 25 000 ng/ml
 Promatsiini     200 ng/ml
 Prometatsiini 40 000 ng/ml
 Trimipramiini   2 500 ng/ml

Positiivisissa näytteissä on huomioitava kyseessä olevan seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä.

Virhelähteet

Häiritsevät tai ristireagoivat yhdisteet voivat aiheuttaa vääriä tuloksia. Vääriä positiivisia tuloksia aiheuttavat antipsykooteista klooripromatsiini, promatsiini ja perfenatsiini sekä antihistamiineista difenhydramiini ja prometatsiini suurilla annoksilla (pitoisuusrajat mainittu tulkintaosion taulukossa).

Näytteessä mahdollisesti olevat kemialliset aineet kuten voimakkaasti hapettavat aineet tai valkaisuaineet voivat antaa vääriä tuloksia. Virtsanäytteen manipulointia epäiltäessä on suoritettava uusintatestaus uudella näytteellä. Suurien vesi- tai nestemäärien nauttiminen aiheuttaa virtsanäytteen hetkellisen laimenemisen ja etsittävän lääkeaineen pitoisuuden vähenemisen. Virtsan laimentuminen voidaan todeta mittaamalla virtsan kreatiniini ja/tai ominaispaino.