Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI G (keräysvirtsasta)

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

4751 • cU-IgG

Johdanto

Glomerulaarisen munuaisvaurion selektiivisyyttä voi seurata määrittämällä albumiinin ja sitä suurempien molekyylien vuotamista virtsaan. Selektiivisessä glomerulaarisessa vauriossa vain albumiinia (ja transferriinia) vuotaa virtsaan, epäselektiivisessä vauriossa virtsaan vuotaa myös suurempia immunoglobuliinimolekyylejä.

Indikaatiot

Munuaisvaurion tyypitys

Näyte

2 ml keräysvirtsaa. Vuodelepoajan virtsa on suositeltavin näyte. Keräysohjeena voi käyttää potilasohjetta ´ALBUMIINI YÖKERÄYSVIRTSASTA’.

Ennen keräyksen aloittamista on vältettävä ruumiillista rasitusta. Keräys aloitetaan illalla nukkumaan mentäessä, jolloin rakko tyhjennetään. Tätä virtsaa ei oteta talteen. Aloitusaika merkitään minuutin tarkkuudella ylös. Kaikki yön aikana erittynyt virtsa kerätään talteen. Näyte säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Aamulla heräämisen yhteydessä rakko tyhjennetään keräysastiaan ja merkitään keräyksen lopetusaika ylös. Keräysvirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja 2 ml lähetetään laboratorioon.

Lähetteeseen ja putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika, sekä keräysvirtsan tilavuus.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Näytettä ei saa pakastaa.

Menetelmä

Nefelometria.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Alle 5 µg/min

Tulkinta

Selektiivisessä glomerulaarisessa proteinuriassa ei albuminuriasta huolimatta esiinny immunoglobulinuriaa. Epäselektiivisessä proteinuriassa IgG/Albumiini-suhde virtsassa lisääntyy.