Tulosta

Tutkimus:
PITKÄ QT-OIREYHTYMÄ, VALTAMUTAATIOT, VERI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
7.12.2020

9695 • B -LQT-D

9749 • B -DNAmut

Johdanto

Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä (LQTS) on perinnöllinen, potentiaalisesti hengenvaarallisia rytmihäiriökohtauksia aiheuttava sairaus, joka ilmenee äkillisinä tajuttomuuskohtauksina ja aiheuttaa EKG:ssä havaittavan pidentyneen QT-ajan. LQTS johtuu sydänlihassolujen ionikanavien rakenteita koodaavien geenien mutaatioista.

Yleisin alamuoto (LQT1) johtuu KCNQ1-geenin mutaatioista ja Suomessa tunnetaan kaksi valtamutaatiota, c.1766G>A (G589D) ja c.1129-2A>G (tunnetaan myös nimellä IVS7-2A>G). Taudin alamuoto LQT2 johtuu mutaatioista KCNH2 (HERG)-geenissä ja tässä alamuodossa tunnetaan kaksi valtamutaatiota, c.526C>T (R176W) ja c.1655T>C (L552S). Tutkimus kattaa KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota.

Suomalaiset yllä mainitut valtamutaatiot aiheuttavat yleensä melko lievän taudinkuvan ja kantajista vain 25-33 % on oireisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskimääräiset QTc-ajat mutaatiokohtaisesti (Fodstad et al. 2004 Ann Med 36 (Suppl 1):53-63).

Geeni: Mutaatio: Keskimääräinen QTc-aika:
KCNQ1 c.1766G>A (G589D) 460 ms
  c.1129-2A>G; 470 ms
KCNH2:  c.526C>T (R176W) 460 ms
  c.1655T>C (L552S) 460 ms

KCNQ1- ja KCNH2-geenien aiheuttama perinnöllinen rytmihäiriöalttius periytyy yleensä vallitsevasti. Suomalaisilla tunnistetut neljä valtamutaatiota selittävät n. 70 % suomalaisista LQTS-potilaista ja kaiken kaikkiaan suomalaisilla on tunnistettu yli 40 eri mutaatiota kolmessa LQTS-oireyhtymää aiheuttavassa geenissä (KCNQ1, KCNH2, SCN5A).

Tiedustelut

Sairaalageneetikot, puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän diagnostiikka, erotusdiagnostiikka, ennustava geenitesti riskisuvuissa.  KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota.

 

 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

9695 B-LQT-D, Pitkä QT-oireyhtymä, valtamutaatiot, veri. Valtamutaatioiden diagnostinen tutkimus. Tutkimuspyyntöön on kirjattava taustatiedot (esim. QT-ajan pituus) mahdollisimman tarkasti.

9749 B -DNAmut-D, Mutaatiotutkimus, veri -pyyntöä käytetään, mikäli näyte halutaan lähettää tutkimuslaboratorioon LQT-oireyhtymän geenien sekvensointitutkimuksiin. Lähetetekstiin tulee kirjoittaa tieto halutusta tekopaikasta.

Näyte

3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla. Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

Syklinen minisekvensointi, automatisoitu.

Tulos valmiina

n. kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Tulkinta

Tutkimuksessa analysoidaan KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota. Mikäli yksi tai useampi tutkituista mutaatioista löytyy heterotsygoottisena eli toisesta geenikopiosta, varmistaa löydös tutkittavan perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän diagnoosin.

Negatiivinen tulos tutkittujen valtamutaatioiden suhteen ei sulje pois muita KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioita tai muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioita. Mikäli kliininen epäily perinnöllisestä pitkä QT-oireyhtymästä on vahva, tulee huomioida muiden KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioiden sekä muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioiden mahdollisuus.

Lisätiedot

Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä.