Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (virtsasta)

Luokitus:
Hematologia, Mikrobiologia

Päivitetty:
20.2.2024

1155 • U -BaktVi

Indikaatiot

Virtsatieinfektioiden toteaminen ja seuranta.

Huom. jos kyseessä on immunosuppressoitu potilas, erikoisryhmien potilas (esim. urologian osaston tai poliklinikan), rakkopunktio- tai tyynyvirtsanäyte, suositellaan tilaamaan tutkimus 1787 U-BaktEVi, Bakteeri, erikoisviljely (virtsasta).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Tutkimusta varten on näytteen ajoitus ja ottotapa merkittävä lähetteeseen.

Näyte

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte, pussi- tai katetrivirtsanäyte. Ks. tarvittaessa yleisohje VIRTSANÄYTTEENOTTO – Fimlab.

Huom! Uricult-näytteitä ei tutkita.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilöntäaineeton puhdas näyteputki:

  • säilytetään + 4°C:ssa
  • kuljetetaan kylmäkuljetuksena
  • viljelykelpoinen 1 vuorokauden ajan

Säilöntäaineellinen näyteputki:

  • säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä
  • viljelykelpoinen 2 vuorokauden ajan
    • huomioitava tarvittaessa kuljetusaikataulu (erityisesti perjantai iltapäivän ja lauantaiaamun näytteet), koska näytteen oltava analysoitavana keskuslaboratoriossa 2 vrk kuluttua näytteenotosta. Tieto lähettämisen viivästymisestä tulee merkitä näytteeseen.

HUOM! Säilöntäaineputki on täytettävä merkkiviivaan (- Min) asti.

Menetelmä

Partikkelilaskentaan perustuva seulonta, kvantitatiivinen bakteeriviljely, bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys. 

Tulos valmiina

Seulontaa suoritetaan ympärivuorokautisesti. Seulontapositiivisten näytteiden tutkimusta suoritetaan Tamperella ma-la, ja Vaasassa ma-pe.

Negatiivinen: vastataan samana päivänä
Positiivinen: 2 – 5 vrk:n kuluessa

Tulkinta

U -BaktVi seulontatulos ilmoitetaan muodossa:

  • NEG – lausunolla ”Bakteeri- ja leukosyyttilaskentaan perustuva seulonta negatiivinen, näytettä ei viljellä”
  • EISEULOTTU – lausunnolla ”Seulontatutkimusta ei tehty, näyte ohjattu suoraan maljaviljelyyn.”
  • SEULOTTU – lausunnolla ”Bakteeri- tai leukosyyttilaskennan seulontarajat ylittyvät, näyte ohjattu maljaviljelyyn.”

Näytteet menevät jatkoviljelyyn, jos jokin seuraavista rajoista ylittyy:

Potilasryhmä

Leukosyytit (·106/l)

Bakteerit (·106/l)

Lapset

17

20

Naiset ≥16 v

17

560

Miehet

27

80

Bakteerikasvun määrä vastataan seuraavasti:

> 105 bakteeria/ml
104 – 105 bakteeria/ml
103 – 104 bakteeria/ml
103 bakteeria/ml

Potilaan oireet, perussairaus sekä näytteen ottotapa vaikuttavat viljelytuloksen tulkintaan.

Kliinisesti merkittäviä uropatogeenipitoisuuksia:

Keskisuihkunäyte, oireinen potilas > 103
Keskisuihkunäyte, rakkoaika > 4 h > 104
Miespotilaan katetrinäyte > 103
Naispotilaan katetrinäyte > 104
Oireeton bakteriuria > 105

Virhelähteet

Näytteenotossa, ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet. Väärä negatiivinen tulos voi johtua siitä, että taudin aiheuttaja ei kasva kromogeenisella ORI- maljalla (klamydia, GC, TB tms.). Tällöin tulee pyytää tutkimusta epäillyn aiheuttajan mukaan. Yleisimmät virtsatieinfektion aiheuttajat (E. coli ja vastaavan tyyppiset bakteerit) säilyvät kuitenkin säilöntäaineputkessa viljelykelpoisina yleensä pidempään.