Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
9.3.2023

1155 • U -BaktVi

1155 • U -BaktVi

Indikaatiot

Virtsatieinfektioiden toteaminen ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Tutkimusta varten on näytteen ajoitus ja ottotapa merkittävä lähetteeseen.

Näyte

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte, pussi- tai katetrivirtsanäyte. Ks. tarvittaessa yleisohje Virtsanäytteen otto. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Puhtaaseen putkeen otettu virtsanäyte säilytetään + 4°C:ssa ja kuljetetaan kylmäkuljetuksena. Näyte säilyy tässä putkessa viljelykelpoisena 1 vuorokauden ajan.

Säilöntäaineputkeen otettu näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisenä. Näyte säilyy säilöntäaineputkessa viljelykelpoisena 2 vuorokauden ajan. Yleisimmät virtsatieinfektion aiheuttajat (E.coli ja vastaavan tyyppiset bakteerit) säilyvät säilöntäaineputkessa viljelykelpoisina vieläkin pidempään.

HUOM! Säilöntäaineputki on täytettävä merkkiviivaan (- Min) asti.

Menetelmä

Partikkelilaskentaan perustuva seulonta, kvantitatiivinen bakteeriviljely, bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys. 

Tulos valmiina

Seulontaa suoritetaan ympärivuorokautisesti. Seulontapositiivisten näytteiden tutkimusta suoritetaan maanantaista lauantaihin.

Negatiivinen: vastataan samana päivänä
Positiivinen: 2 – 5 vrk:n kuluessa

Tulkinta

Bakteerikasvun määrä vastataan seuraavasti:

> 105 bakteeria/ml
104 – 105 bakteeria/ml
103 – 104 bakteeria/ml
103 bakteeria/ml

Potilaan oireet, perussairaus sekä näytteen ottotapa vaikuttavat viljelytuloksen tulkintaan.

Kliinisesti merkittäviä uropatogeenipitoisuuksia:

Keskisuihkunäyte, oireinen potilas > 103
Keskisuihkunäyte, rakkoaika > 4 h > 104
Miespotilaan katetrinäyte > 103
Naispotilaan katetrinäyte > 104
Oireeton bakteriuria > 105

Virhelähteet

Näytteenotossa, ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet. Väärä negatiivinen tulos voi johtua siitä, että taudin aiheuttaja ei kasva kromogeenisella ORI- maljalla (klamydia, GC, TB tms.). Tällöin tulee pyytää tutkimusta epäillyn aiheuttajan mukaan.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1155 | U -BaktVi Keski-Suomen keskuslaboratorio, Jyväskylä
Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä
1155 | U -BaktVi Ei