Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (virtsasta)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
21.9.2023

1155 • U -BaktVi

1155 • U -BaktVi

Indikaatiot

Virtsatieinfektioiden toteaminen ja seuranta.

Huom. jos kyseessä immunosupressiopotilas, erikoisryhmien potilas (esim. urologian osaston tai poliklinikan), rakkopunktio- tai tyynyvirtsanäyte, suositellaan tilaamaan tutkimus 1787 U-BaktEVi, Bakteeri, erikoisviljely (virtsasta).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete. Tutkimusta varten on näytteen ajoitus ja ottotapa merkittävä lähetteeseen.

Näyte

Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte, pussi- tai katetrivirtsanäyte. Ks. tarvittaessa yleisohje Virtsanäytteen otto. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilöntäaineeton puhdas näyteputki:

  • säilytetään + 4°C:ssa
  • kuljetetaan kylmäkuljetuksena
  • viljelykelpoinen 1 vuorokauden ajan

Säilöntäaineellinen näyteputki:

  • säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä
  • viljelykelpoinen 2 vuorokauden ajan
    • huomioitava tarvittaessa kuljetusaikataulu (erityisesti perjantai iltapäivän ja lauantaiaamun näytteet), koska näytteen oltava analysoitavana keskuslaboratoriossa 2 vrk kuluttua näytteenotosta. Tieto lähettämisen viivästymisestä tulee merkitä näytteeseen.

HUOM! Säilöntäaineputki on täytettävä merkkiviivaan (- Min) asti.

Menetelmä

Partikkelilaskentaan perustuva seulonta, kvantitatiivinen bakteeriviljely, bakteerien tunnistus ja herkkyysmääritys. 

Tulos valmiina

Seulontaa suoritetaan ympärivuorokautisesti. Seulontapositiivisten näytteiden tutkimusta suoritetaan maanantaista lauantaihin.

Negatiivinen: vastataan samana päivänä
Positiivinen: 2 – 5 vrk:n kuluessa

Tulkinta

Bakteerikasvun määrä vastataan seuraavasti:

> 105 bakteeria/ml
104 – 105 bakteeria/ml
103 – 104 bakteeria/ml
103 bakteeria/ml

Potilaan oireet, perussairaus sekä näytteen ottotapa vaikuttavat viljelytuloksen tulkintaan.

Kliinisesti merkittäviä uropatogeenipitoisuuksia:

Keskisuihkunäyte, oireinen potilas > 103
Keskisuihkunäyte, rakkoaika > 4 h > 104
Miespotilaan katetrinäyte > 103
Naispotilaan katetrinäyte > 104
Oireeton bakteriuria > 105

Virhelähteet

Näytteenotossa, ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet. Väärä negatiivinen tulos voi johtua siitä, että taudin aiheuttaja ei kasva kromogeenisella ORI- maljalla (klamydia, GC, TB tms.). Tällöin tulee pyytää tutkimusta epäillyn aiheuttajan mukaan. Yleisimmät virtsatieinfektion aiheuttajat (E. coli ja vastaavan tyyppiset bakteerit) säilyvät kuitenkin säilöntäaineputkessa viljelykelpoisina yleensä pidempään.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1155 | U -BaktVi Keski-Suomen keskuslaboratorio, Jyväskylä
Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4
Päijät-Hämeen keskuslaboratorio, Lahti
Kyllä
1155 | U -BaktVi Ei