Tulosta

Tutkimus:
TRIJODITYRONIINI, VAPAA, DIALYYSIMENETELMÄ

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.2.2022

6159 • S -T3-Vdi

Johdanto

Mikäli potilaalla epäillään alkavaa hypertyreoosia tai T3-toksikoosia, mutta muiden kilpirauhaskokeiden tulokset eivät sovi kliiniseeen kuvaan, voi lisätutkimuksena käyttää seerumin vapaan trijodityroniinin mittausta dialyysimenetelmällä. Tutkimus sopii erityisesti tilanteissa, joissa potilaalla on normaalista poikkeava TBG-taso tai samanaikaisesti muu kuin kilpirauhasperäinen tauti.

Indikaatiot

Epäily T3-toksikoosista tai alkavasta hypertyreoosista. Tyroksiinihoidon seuranta yhdessä TSH:n kanssa hypotyreoosi- ja kilpirauhassyöpäpotilailla. Määritys antaa ongelmatapauksissa täydentävää informaatiota, mutta muissa tapauksissa suositellaan immunologisella menetelmällä tehtävää vapaan trijodityroniinin määritystä (6362 P -T3-V).

Potilaan esivalmistelu

Tyroksiinihoitopotilaan näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Mikäli potilas on jo ottanut lääkkeen, tulee annostuksesta olla kulunut vähintään neljä tuntia ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ensisijaisesti geelitön (Geeliputkea voi käyttää tarvittaessa, mutta seerumi on eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.)

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määritys dialysaatista.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Viiteväli

3.5 – 7.5 pmol/l