Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, keräysvirtsa

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
14.12.2021

3663 • cU-Prot

Johdanto

Proteiinia erittyy normaalisti virtsaan hyvin vähäisiä määriä, kun glomerulussuodoksessa olevat proteiinit reabsorpoidaan lähes täydellisesti tubuluksissa. Lisääntynyttä valkuaisvirtsaisuutta voi esiintyä mm. munuaisten eriasteisissa toimintahäiriöissä ja tulehduksissa, virtsatieinfektioissa ja virtsateiden kasvainten yhteydessä. Ohimenevää proteiinieritystä virtsaan voivat aiheuttaa myös fysiologiset syyt kuten voimakas lihasaktivaatio ja tulehdusprosessit.

Ortostaattisessa proteinuriassa proteiinia todetaan virtsassa poikkeavassa määrin pystyasennossa, mutta ei makuuasennossa. Tätä voidaan tutkia määrittämällä virtsan kokonaisproteiinipitoisuus yölevon aikaisesta ja päivävirtsasta erikseen ja ottamalla huomioon virtsojen tilavuudet ja keräysajat.

Indikaatiot

Munuais- ja virtsatiesairauksien sekä ortostaattisen proteinurian selvittely.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ortostaattista proteinuriaa tutkittaessa tehdään kaksi erillistä cU-Prot -pyyntöä.

Näyteastia

Keräysastia ja tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

Keräysvirtsan kokonaistilavuus mitataan ja merkitään ylös. Näyte sekoitetaan ja analysoitavaksi lähetetään 3 ml keräysvirtsaa.

Ortostaattista proteinuriaa koskeva tutkimus koostuu kahdesta näytteestä. Ks. erillinen potilasohje ”Pystyasentoon liittyvä proteiinieritys virtsaan”. Yölevon aikainen ja valveillaoloajan virtsa kerätään erikseen. Näyteastiat pidetään kylmässä keräyksen ajan. Lopuksi kumpikin virtsa sekoitetaan erikseen ja molemmista lähetetään 3 ml näyte laboratorioon tutkittavaksi (huom. kaksi erillistä pyyntöä). Keräysajat ja virtsatilavuudet merkitään muistiin sekä näyteputkiin että lähetteeseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Näytteeseen ei tarvitse lisätä säilöntäainetta.

Menetelmä

Fotometria

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

Tulos vastataan grammoina (g). Jos tarkka keräysaika on tiedossa, voidaan ohjeellisena viitevälinä käyttää tasoa alle 70 μg/min, mikä vastaa vuorokausieritystä alle 0.10 g.

Tulkinta

Vuorokausivirtsassa on proteiinia tavallisesti alle 0.10 g. Tilapäistä proteinuriaa saattaa joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena.

Proteiinieritys virtsaan voi lisääntyä munuaisperäisestä tai munuaisten ulkopuolisesta syystä ja osiltaan näiden yhteisvaikutuksesta. Renaalisessa proteinuriassa glomerulusten läpäisevyys proteiineille on suurentunut tai tubulusten proteiinien reabsorptiokyky heikentynyt. Tubulusten reabsorptiokapasiteetti voi myös ylittyä esim. myelooman, hemolyysin tai lihasvaurion aiheuttamien veren suurien proteiinimäärien seurauksena, jolloin proteinurian syy on prerenaalinen. Postrenaalista proteinuriaa esiintyy pääsääntöisesti alempien virtsateiden tulehdusten ja kasvainten yhteydessä.

Ortostaattisessa proteinuriassa päiväeritys saattaa olla jopa yli 1 g, mutta yöllä ei proteinuriaa juurikaan havaita.