Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASUPAKETIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
11.4.2019

3647 • aB-VeKaas

3649 • vB-VeKaas

3648 • cB-VeKaas

9958 • mB-pH_HCO3

Johdanto

Tutkimusta käytetään happoemästaseen respiratoristen ja metabolisten häiriötilojen erittelemiseen. Happiosapaineen määritys happoemästaseen ohella antaa lisätietoa mahdollisesta respiratorisesta häiriötilasta.

3647 aB-VeKaas 3649 vB-VeKaas 3648 cB-VeKaas 9958 mB-pH_HCO3
aB-pH vB-pH cB-pH mB-pH
aB-pCO2 vB-pCO2 cB-pCO2 P -HCO3
aB-pO2 vB-pO2 cB-pO2  
P -HCO3 P -HCO3 P -HCO3  
B -BE B -BE B -BE  
B -Temp B -Temp    

Indikaatiot

Happoemästaseen selvittely. Metabolisten häiriötilojen ja keuhkojen toiminnan tutkiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Potilaan mahdollisesti saama happi-/ventilaattorihoito ilmoitetaan pyyntöjen 3647 aB-VeKaas ja 3649 vB-VeKaas yhteydessä avautuvaan kohtaan ”Happilisä ja/tai ventilaattori”. Tiedot tulevat sellaisenaan näkyviin pyydetyn analyysin tuloskertymään. Sähköinen käytäntö koskee Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköitä sekä Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloita. Muut pyytävät yksiköt merkitsevät hapetustiedot aiempaan tapaan verikaasutarraan.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.

Kapillaarinäytettä otettaessa verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasuruisku valtimo- ja laskimoverinäytteelle

Verikaasukapillaarit kapillaarinäytteille

Dialyysitutkimus 9958 mB-pH_HCO3 otetaan fistelistä Li-hepariiniputkeen

Näyte

Laboratoriohenkilökunnan toimenkuvaan ei kuulu ruiskunäytteiden otto.

Hoitoyksikössä otetaan vähintään 1 ml valtimo- tai laskimoverta verikaasuruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti ruiskunsulkijalla mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista + 37°C.

Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.

Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.

Kapillaariveri sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä. Näytteet otetaan kahteen verikaasukapillaariin, jotka suljetaan tulpilla molemmista päistä. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl).

Verikaasuanalyysit eivät sovellu hajautettuun näytteenottoon. Tutkimuksia voidaan pyytää Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköistä, Hatanpään sairaalasta, Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloista, Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköistä sekä Jokilaakson sairaalasta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Ruisku, kapillaarit ja Li-hepariiniputki on jäähdytettävä välittömästi +4 – +8 asteisella kylmägeelipakkauksella. Kaikki näytteet säilytetään ja lähetetään kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Oikein pakattuna ne voi lähettää putkipostilla.

Valtimo- ja laskimoverinäyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ajan. Kapillaarinäyte analysoidaan viimeistään kahden tunnin kuluttua näytteenotosta.

Menetelmä

Verikaasuanalyysissä pH, pCO2, pO2 mitataan spesifisillä elektrodeilla, BE ja HCO3 ovat laskettuja parametrejä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Viitearvoina käytetään valtimoveren viitearvoja. Kapillaariveren viitearvot ovat likimain samat kuin valtimoveren, mikäli verenkierto näytteenottokohdassa on vilkas. Etenkin happiosapaine on riippuvainen näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa.

aB-pH           7.35 – 7.44
aB-pCO2         4.5 – 6.0 kPa
aB-pO2      10.0 – 14.7 kPa
P -HCO3  22.0 – 27.0 mmol/l
B -BE – 3.0 – + 3.0 mmol/l

Happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä.