Tulosta

Tutkimus:
VERIKAASUPAKETIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.3.2023

3647 • aB-VeKaas

3649 • vB-VeKaas

3648 • cB-VeKaas

9958 • mB-pH_HCO3

Johdanto

Tutkimuksia käytetään happoemästaseen respiratoristen ja metabolisten häiriötilojen erittelemiseen. Happiosapaineen määritys happoemästaseen ohella antaa lisätietoa mahdollisesta respiratorisesta häiriötilasta.

3647 aB-VeKaas 3649 vB-VeKaas 3648 cB-VeKaas 9958 mB-pH_HCO3
aB-pH vB-pH cB-pH mB-pH
aB-pCO2 vB-pCO2 cB-pCO2 mB-aHCO3
aB-pO2 vB-pO2 cB-pO2  
aB-aHCO3 vB-aHCO3 cB-aHCO3  
aB-BE vB-BE cB-BE  
aB-Temp vB-Temp cB-HbO2Sat  
aB-HbO2Sat vB-HbO2Sat cB-O2-Sis  
aB-O2-Sis vB-O2-Sis cB-Hb  
aB-Hb vB-Hb    

Indikaatiot

Happoemästaseen selvittely. Metabolisten häiriötilojen ja keuhkojen toiminnan tutkiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Potilaan mahdollisesti saama happi-/ventilaattorihoito ilmoitetaan pyyntöjen 3647 aB-VeKaas ja 3649 vB-VeKaas yhteydessä avautuvaan kohtaan ”Happilisä ja/tai ventilaattori”. Tiedot tulevat sellaisenaan näkyviin pyydetyn analyysin tuloskertymään. Sähköinen käytäntö koskee Tampereen yliopistollisen sairaalan yksiköitä sekä Valkeakosken ja Vammalan aluesairaaloita. Muut pyytävät yksiköt merkitsevät hapetustiedot aiempaan tapaan verikaasutarraan.

Potilaan esivalmistelu

Potilaan tulee olla levossa 15 – 30 min ennen näytteenottoa.

Kapillaarinäytettä otettaessa verenkierto näytteenottokohdassa on syytä vilkastuttaa lämmittämällä näytteenottokohtaa ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Verikaasuruisku valtimo- ja laskimoverinäytteelle

Verikaasukapillaarit kapillaarinäytteille

Dialyysitutkimus 9958 mB-pH_HCO3 otetaan fistelistä Li-hepariiniputkeen

Näyte

Suoniverinäyte:
1 ml (vähintään 700 μl) valtimo- tai laskimoverta otetaan kalsiumtitrattua hepariinia sisältävään ruiskuun, joka suljetaan ilmatiiviisti mahdollisten ilmakuplien poiston jälkeen. Laskimoverikaasunäyte otetaan ruiskuun vakuumisti siipineulaa apuna käyttäen ja noudattaen hepariiniputkeen rinnasteista näytteenottojärjestystä (huom. hukkaputki ensin, jos ei oteta muita näytteitä). Ruiskuun kiinnitetään verikaasutarra, josta käy ilmi potilastietojen lisäksi potilaan ruumiinlämpö näytteenottohetkellä, mikäli se poikkeaa normaalista 37°C.

Kuularuiskun sekoitus: kääntele ruiskua rauhallisesti ylösalaisin vähintään kymmenen kertaa.

Kuulattoman ruiskun sekoitus: pyöritä ruiskua välittömästi ja voimakkaasti kämmenten välissä sekä vuoroin ylösalaisin käännellen noin 20 sekuntia, jotta ruiskun sisältämä hepariini tasoittuisi koko näytteeseen estäen verihyytymien muodostumisen.

Ihopistonäyte:
Sormenpäästä, korvalehdestä tai kantapäästä otetaan verta kahteen verikaasukapillaariin, jotka suljetaan tulpilla molemmista päistä. Näytteisiin liitetään verikaasutarra (1 kpl).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Ruisku, kapillaarit ja Li-hepariiniputki on jäähdytettävä välittömästi +4 – +8 asteisella kylmägeelipakkauksella. Kaikki näytteet säilytetään ja lähetetään kylmässä (EI SAA JÄÄTYÄ!). Oikein pakattuna ne voi lähettää putkipostilla.

Valtimo- ja laskimoverinäyte on analyysikelpoinen yhden tunnin ajan. Kapillaarinäyte analysoidaan viimeistään kahden tunnin kuluttua näytteenotosta.

Menetelmä

Potentiometrinen: pH ja pCO2

Amperometrinen: pO2 (ABL800-laitemallit)

Optinen: pO2 (ABL90-laitemallit)

Spektrofotometrinen: Hb ja HbO2Sat

Laskennalliset parametrit: BE, aHCO3 ja kokonaishappisisältö O2-Sis

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

  aB- vB- cB-
pH 7.35 – 7.45 7.32 – 7.42 7.35 – 7.45
pCO2 4.5 – 6.0 kPa 5.3 – 7.3 kPa 4.5 – 6.0 kPa
pO2 ikäkohtainen, ks. alla  4.0 – 6.7 kPa ks. teksti alla
aHCO3 22 – 27 mmol/l 22 – 29 mmol/l 22 – 27 mmol/l
BE ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l ± 3.0 mmol/l
HbO2Sat     > 95 % 65 – 80 % > 95 %
O2-Sis 18 -23 % 13 – 18 % ks. teksti alla
Hb ks. 2474 B -PVK ks. 2474 B -PVK       ks. 2474 B -PVK       

Valtimoveren happiosapaine riippuu iästä ja alenee iän myötä:

aB-pO2  
alle 18 v 12.0 – 14.0 kPa
18 – 30 v    11.0 – 14.0 kPa
31 – 50 v 10.3 – 13.0 kPa
51 – 60 v 9.7 – 12.7 kPa
61 – 70 v 9.3 – 12.3 kPa
71 – 80 v    8.8 – 11.9 kPa
yli 80 v 8.3 – 11.4 kPa

Kapillaarinäytteissä happiosapaine ja -sisältö ovat riippuvaisia näytteenottokohdan verenkierrosta alentuen nopeasti verenkierron huonontuessa, joten parametreille ei ilmoiteta viitevälejä. Jos verenkierto on alueella hyvä, kapillaariveren arvoja voidaan verrata valtimovereen. Ikä- ja sukupuolikohtaiset Hb-viitevälit ovat tarkistettavissa tutkimuksen 2474 B -PVK ohjekirjasivulta.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3647 | aB-VeKaas Ei
3649 | vB-VeKaas Ei
3648 | cB-VeKaas Ei
9958 | mB-pH_HCO3 Ei