Tulosta

Tutkimus:
DUCHENNEN JA BECKERIN LIHASDYSTROFIAT, DMD / BMD

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
7.12.2020

92129 • B -DMLPA-D

Johdanto

Duchennen ja Beckerin lihasdystrofiat ovat X-kromosomissa peittyvästi periytyviä sairauksia, jotka ilmenevät aluksi raajojen proksimaalisena lihasheikkoutena ja rasvan kertymisenä surkastuviin lihaksiin. Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavat pojat joutuvat usein pyörätuoliin ennen 10. ikävuotta, kun taas lievemmässä Beckerin lihasdystrofiassa (BMD) liikuntakyky voi säilyä koko eliniän. Korkea seerumin CK sekä lihasdystrofian tyyppilöydökset lihasbiopsiassa varmistavat omalta osaltaan kliinistä diagnoosia. DMD- ja BMD-potilaat ovat sairauden periytymistavasta johtuen pääasiassa poikia. Joskus tauti voi kuitenkin ekspressoitua myös tytöillä, esim. jos X-kromosomin inaktivaatio on tapahtunut vinoutuneesti. DMD/BMD-potilaiden yleisimmät geenivirheet ovat dystrofiinigeenin deleetiot, joiden osuus kaikista mutaatioista on noin 60 %. Lisäksi muutamalla prosentilla potilaista tauti johtuu dystrofiinigeenin duplikaatioista. DMD-potilailla deleetio rikkoo geenin lukukehyksen siten, että dystrofiiniproteiinia ei synny lainkaan. BMD-potilailla deleetio yleensä säilyttää lukukehyksen, jolloin syntyy rakenteellisesti poikkeavaa, mutta osittain toimintakykyistä dystrofiinia. Tietyt dystrofiinigeenin alueet deletoituvat muita herkemmin (deleetio hot-spotit). MLPA-menetelmällä voidaan määrittää dystrofiinigeenin kaikkien eksonien kopioluvut. Mikäli perheen sairaalta pojalta on tunnistettavissa dystrofiinigeenin deleetio tai duplikaatio, suvun naisille voidaan tarjota kantajadiagnostiikkaa tutkimalla kyseisen deleetio- tai duplikaatioalueen geeniannosta. Pienempiä deleetioita, duplikaatioita, piste- tai pujontamutaatioita ei voida osoittaa MLPA-menetelmällä. Näissä tapauksissa suositellaan koko geenin sekvenssianalyysiä NGS-menetelmällä. Mikäli suvussa periytyvä pistemutaatio tunnetaan, voidaan kantaja- ja sikiötutkimukset suorittaa Sanger-sekvensoimalla ko. mutaatio tunnetun mutaation tutkimuksena (B -SEKVY-D, 92563). Näissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä laboratorioomme ennen näytteiden lähettämistä.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Kliininen epäily Duchennen tai Beckerin lihasdystrofiasta. Naisten kantajuustutkimukset suvuissa, joissa suvun geenivirhe tunnetaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta. Huom. MLPA-tutkimuksiin ei valmiiksi eristettyä DNA:ta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla.
Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

Deleetio- ja duplikaatiohaussa sekä kantajuustutkimuksissa MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Tunnetun pistemutaation osoittamisessa kyseisen eksonin PCR-monistus ja sekvensointi.

Tulos valmiina

3-6 viikkoa. Kiireellisenä 5-8 työpäivää.

Tulkinta

Deleetion tai duplikaation osoitus varmistaa Xp21-lihasdystrofian. Normaali tulos MLPA-analyysissä ei sulje pois Xp21-lihasdystrofiaa, koska taudin taustalla saattaa olla esim. dystrofiinigeenin pistemutaatio.