Tulosta

Tutkimus:
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 8, DNA-TUTKIMUS, veri

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
1.1.2019

92175 • B -SCA8-D

Johdanto

Spinoserebellaariataksia 8 (SCA8) on autosomissa vallitsevasti periytyvä ataksiasairaus, joka assosioituu ATXN8/ATXN8OS-geenin CTG-toistojaksoalueen monistumaan. Potilailla toistojaksoja on 80-800, kun normaalivariaatio on 16-80. SCA8-tautiin liittyvä CTG-ekspansio on poikkeuksellinen muiden SCA-tautien joukossa, koska kyseistä CTG-monistumaa on toisinaan havaittavissa myös terveillä henkilöillä (Suomessa 2.9 %:lla kontrolleista). Syytä siihen, miksi mutaatio aiheuttaa neurologisen oireiston vain osalle kantajistaan, ei tunneta. Siksi SCA8-mutaatiota ei vielä tässä vaiheessa voida pitää diagnostisena edes ataksiapotilaalla. SCA8-toistojaksomonistuma ryvästyy kuitenkin selvästi ataksiaa sairastaviin ja esimerkiksi Suomessa ATXN8/ATXN8OS-geenin CTG-monistuma on osoitettavissa noin 18 %:lla dominanttia ataksiaa sairastavista. Empiirisen aineiston perusteella SCA8-mutaatiolöydökselle on laskettavissa ns. prediktiivinen arvo, joka riippuu sukutaustasta. SCA8-mutaatiolöydöksen prediktiivinen arvo on korkein dominanttia ataksiaa sairastavalla (86 %), mutta käyttökelpoinen myös sporadisissa tapauksissa (47 %). SCA8:n geenitesti on siis käyttökelpoinen oireisten potilaiden ataksian syyn selvittelyssä.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Kliininen epäily tyypin 8 spinoserebellaariataksiasta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

ATXN8/ATXN8OS-geenin PCR-monistus CTA/CTG-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla ja alleelien koon määritys fragmenttianalyysillä. Suurten ekspansioiden varmistus LongExtend-PCR:llä.

Tulos valmiina

n. 3-6 viikkon kuluttua. Kiireellisenä 3-5 työpäivää.

Tulkinta

Vastaus on lausuntomuotoinen. CTG-toistojaksoalueen ekspansion löytyminen ATXN8/ATXN8OS-geenistä oireiselta ataksiapotilaalta viittaa SCA8-tautiin. Mutaatiopositiivisen potilaan lausunnossa löydökselle annetaan prediktiivinen arvo, joka kertoo SCA8-taudin todennäköisyyden suomalaisista ataksiapotilaista tehdyn empiirisen tutkimusaineiston perusteella.