Tulosta

Tutkimus:
MITOKONDRIAALINEN HELIKAASI, TWINKLE-GEENI, LAAJA MUTAATIOHAKU
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
14.7.2020

92179 • B -Twinkle

92178 • Ts-Twinkle

Johdanto

Etenevä silmälihasheikkous (PEO-tauti, progressiivinen eksterni oftalmoplegia) on useimmiten mitokondrioiden toimintahäiriöön liittyvä sairaus. Siihen liittyy sekä silmälihasten heikkoutta, yleistynyt lihasväsyvyys erityisesti rasituksessa sekä joskus perifeeristä neuropatiaa ja keskushermosto-oireita. Vallitsevasti periytyvät tautimuodot johtuvat usein joko mitokondrioiden polymeraasi gammaa (POLG1) tai Twinkle-helikaasia koodaavien tuman geenien toimintahäiriöstä. Näiden geenien virheet aiheuttavat sekundaarisesti mitokondrioiden DNAn geenivirheitä, ns. multippeleita deleetioita, joiden kertyminen johtaa etenevään hengitysketjun entsyymien toimintavirheeseen ja sitä kautta taudin oireisiin. Toinen ilmiasu, joka liittyy Twinkle-geenin resessiivisiin virheisiin on lapsuusiän spinoserebellaariataksia, IOSCA (ks. B-IOSCA-D).

Twinkle-helikaasin sekvensointia suositellaan, mikäli potilaan lihasnäytteessä on todettu mitokondriotautiin viittaavia löydöksiä (sytokromi c oksidaasi-negatiivisia syitä, repalesyitä) sekä multippeleihin mitokondrio-DNAn deleetioihin sopiva löydös lihas-DNAn PCR-analyysissä ja/tai Southern blot -analyysissä. Ensisijaisesti etsitään yleisempiä POLG1-geenin mutaatioita, mutta tutkimustuloksen jäädessä negatiiviseksi tutkitaan Twinkle-geenin sekvenssi.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75504, laboratorio 044-485 8449

Indikaatiot

Multippelit deleetiot mitokondrio-DNAssa, Twinkle-geenivirheeseen sopiva kliininen kuva.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

Veri: 5-10 ml EDTA-verta.
Kudospala: otetaan kuivaan mikrosentrifugiputkeen (Eppendorf -putki tai vastaava) ja toimitetaan välittömästi jäissä Genetiikan laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Veri: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.
Kudospalanäyte: lähetetään jääkaappilämpöisenä kylmävaraajilla varustettuna styrox-laatikossa. Mikäli näytettä ei voida tuoda välittömästi, on näyte pakastettava mahdollisimman nopeasti (nopea syväjäädytys) ja pakattava hiilihappojäihin styrox- laatikkoon. Näyte ei saa sulaa kuljetuksen aikana.

Menetelmä

Tutkittavan alueen PCR-monistus ja sekvensointi.

Tulkinta

Tutkimus kattaa Twinkle-geenin viisi koodaavaa eksonia ja näiden eksoni-intronirajakohdat (splice sites). Mikäli näillä alueilla todetaan tautimutaatioksi sopiva muutos, on löydös diagnostinen mitokondriotaudille.