Tulosta

Tutkimus:
NATRIUREETTINEN PEPTIDI, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi, pikatutkimus

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
3.6.2022

9876 • B -pBNP-PT

Johdanto

Natriureettinen peptidi (BNP) on pääasiassa sydämen kammioista erittyvä hormoni, jonka eritys nousee sydämen vajaatoiminnassa ja kammioiden täyttöpaineen noustessa. BNP ja B-tyypin N-terminaalinen propeptidi (proBNP) ovat prohormonin pilkkoutumistuotteita. Biologisesti inaktiivinen proBNP on stabiilimpi ja puoliintumisajaltaan pidempi kuin biologisesti aktiivinen BNP, minkä vuoksi se diagnostisena merkkiaineena kuvastaa paremmin sydämen poikkeavaa kuormitusta. Lisäksi proBNP:n pitoisuus verenkierrossa on suurempi, varsinkin sydämen vasemman kammion seinämävenytys lisää sen erittymistä sydänlihassoluista.

Indikaatiot

Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka. Akuutin hengenahdistuksen erotusdiagnostiikka.

Tutkimus 9876 B -pBNP-PT on käytössä vain Jämsän alueella ja muutoin pyydetään tutkimus 4760 P -proBNP.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 4 ml. Geeliputki ei sovellu tarkoitukseen.

Näyte

0.5 ml heparinisoitua kokoverta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia. Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin eikä pakastaa.

Menetelmä

Semikvantitatiivinen immunokromatografia, Roche Cobas h232 CARDIAC proBNP+.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus.

Viiteväli

Valmistaja ilmoittaa Cobas h232 -pikamenetelmälle samat viitealueet kuin kvantitatiiviselle tutkimukselle 4760 P -proBNP. Pikamenetelmän semikvantitatiivisuus antaa kuitenkin numeerisen tuloksen vain mittausalueella 60 – 9000 ng/l.

Naiset  
alle 45 v alle 116 ng/l
45 – 54 v alle 169 ng/l
55 – 64 v alle 247 ng/l
65 – 74 v alle 285 ng/l
75 v ja yli alle 738 ng/l
   
Miehet  
alle 45 v alle   63 ng/l
45 – 54 v alle   84 ng/l
55 – 64 v alle 161 ng/l
65 – 74 v alle 241 ng/l
75 v ja yli alle 486 ng/l

Tulokset vastataan muodossa:

  • alle 60 ng/l
  • numeerinen tulos alueella 60 – 9000 ng/l
  • yli 9000 ng/l

Tulkinta

ProBNP:n pitoisuus kohoaa iän myötä ja sukupuolten välillä on eroja. Kohonnut pitoisuus viittaa sydämen vajaatoimintaan ja on diagnostinen kammiokuormitukselle myös lääkehoidon aikana. Kohonneita pitoisuuksia voi myös esiintyä mm. sydäninfarktissa, munuaisten vajaatoiminnassa, eteisvärinässä ja amyloidoosissa. Suuresta ikä- ja sukupuolivaihtelusta huolimatta reagenssivalmistajan ilmoittama kliininen päätöksentekoraja on 125 ng/l. ProBNP-pitoisuuden diagnostinen arvo tulee kuitenkin aina suhteuttaa potilaan sairaushistoriaan sekä hänelle tehtyjen kliinisten tutkimusten antiin ja muihin löydöksiin.

Virhelähteet

Muita antikoagulantteja kuin hepariinia ei saa käyttää. Korkea-annoksisen (> 5 mg/vrk) biotiinihoidon yhteydessä näyte otetaan aikaisintaan 8 tunnin kuluttua edellisestä annoksesta. Potilaalla saattaa olla veressään heterofiilisiä vasta-aineita esimerkiksi kohonneen reuma-aktiivisuuden seurauksena, mikä voi häiritä määritystä antamalla vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia. Vääriä positiivisia tuloksia voi myös syntyä, jos potilas on saanut esim. lääkityksen tai kuvantamisen yhteydessä hiiren monoklonaalisia vasta-aineita ja hänelle on kehittynyt menetelmän kanssa ristireagoivia vasta-aineita hiiren immunoglobuliineja vastaan (HAMA, human anti-mouse antibodies).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
9876 | B -pBNP-PT Ei

Lisämääre

Jämsän pääterveysaseman laboratorio