Tulosta

Tutkimus:
BUPRENORFIINI (virtsasta), pikatesti

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.12.2018

9881 • U-BuprPika

Johdanto

Tutkimuksella voidaan nopeasti osoittaa virtsasta buprenorfiini ja norbuprenorfiini. Tutkimus on tarkoitettu vain lääketieteelliseen päivystykselliseen käyttöön myrkytysepäilyissä. Muuhun huumeseulontaan soveltuu tutkimus 4221 U-Huum-O tai yksittäisen huumausaineryhmän (amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, opiaatit) spesifinen osoitusmenetelmä.

Tiedustelut

Hämeenlinnan laboratorio p. 03 629 2279, päivystysaikana p. 03 629 2016

Indikaatiot

Intoksikaatioepäily. Huumeiden käytön epäily. Pikatesti on tarkoitettu ainoastaan lääketieteellistä päivystyskäyttöä varten. Muissa tapauksissa tulee käyttää tutkimus Huumeseulonta, virtsasta (4221 U -Huum-O) tai buprenorfiinin spesifistä osoitusmenetelmää Buprenorfiini, virtsasta (4203 U -Bupre-O). Ei sovi lääkehoidon seurantaan eikä työpaikan huumeseulonnaksi.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilökortista, tai voimassa olevasta passista tai ajokortista.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipuollo.

Näyte

Virtsanäytettä otetaan puhtaaseen, kuivaan muoviseen virtsanäytepurkkiin, missä ei ole säilöntäainetta. Näytemäärä on vähintään 10 ml. Näyte otetaan valvotusti. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee varmistua ettei näytettä päästä manipuloimaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytettä voidaan säilyttää huoneenlämmössä 8 h ja jääkaapissa (+2 -8 °C) 3 vrk. Pidempää säilytystä varten näyte on pakastettava. Lähetys huoneenlämpöisenä. Positiivista näytettä säilytetään laboratoriossa kuukauden ajan.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Negatiivinen. Tulos vastataan kvalitatiivisena (POS/NEG).

Tulkinta

Pikatesti on tarkoitettu vain lääketieteellistä käyttöä varten. Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä saattaa olla mitattavia määriä buprenorfiinia tai norbuprenorfiinia. Tulosta ei pidä käyttää ilman varmistusmäärityksiä päätöksentekoon, jolla voi olla oikeudellisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia potilaalle.

Huumeseulan cut-off rajat ovat:

Buprenorfiini 10 µg/l
Norbuprenorfiini 10 µg/l

Virhelähteet

Tämä testi on tarkoitettu ainoastaan huumenäytteiden seulontaan, eikä yksin sen perusteella saa tehdä diagnostisia päätöksiä. Testiä ei ole tarkoitettu myöskään kvantitatiivisten tai toksisten pitoisuuksien määrittämiseen. Positiivinen tulos tulisi tarvittaessa varmistaa referenssilaboratoriossa. Väärien tulosten mahdollisuus on olemassa johtuen mm. virtsassa olevista häiritsevistä aineista sekä ristireagoinnista toisten lääkeaineiden kanssa.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat huumaus- ja lääkeaineiden löytyvyyteen  virtsanäytteestä:

–        elimistöön joutuneen aineen määrä (annos, annostiheys, antotapa)

–        aika viimeisestä käyttökerrasta

–        aineen farmakokineettiset erikoispiirteet (puoliintumisaika, erittymistiet, erittyminen virtsaan eri fysiologisissa olosuhteissa)

–        virtsan laatu (väkevöitymisaste, pH)

–        yksilön erityispiirteet (ruumiinrakenne, sairaudet)

Jos epäillään tuloksen oikeellisuutta, testi uusitaan käyttäen toista virtsanäytettä.

Lisämääre

Pikamenetelmä myrkytysepäilykäyttöön (Kanta-Hämeen sairaalat)