Tulosta

Tutkimus:
BUPRENORFIINI (virtsa), pikatesti (Kanta-Häme)

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
2.1.2023

9881 • U-BuprPika

Johdanto

Pikatestillä voidaan nopeasti osoittaa virtsasta buprenorfiini ja norbuprenorfiini.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu vain Kanta-Hämeen päivystyskäyttöön potilaan sekavuuden tai tajunnantason laskun syyn selvittelyyn. Muussa terveydenhoidollisessa ja päihdehuollon testauksessa on seulontapyyntönä 4221 U -Huum-O tai buprenorfiinin spesifinen osoitusmenetelmä 4203 U -Bupre-O.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilökortista, tai voimassa olevasta passista tai ajokortista.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipuollo.

Näyte

Virtsanäytettä otetaan puhtaaseen, kuivaan muoviseen virtsanäytepurkkiin, missä ei ole säilöntäainetta. Näytemäärän tulisi olla vähintään 1-2 ml. Näyte otetaan valvotusti. Näytteenotossa ja näytteen säilytyksessä tulee varmistua ettei näytettä päästä manipuloimaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytettä voidaan säilyttää huoneenlämmössä 8 h ja jääkaapissa (+2 -8 °C) 3 vrk. Pidempää säilytystä varten näyte on pakastettava. Lähetys huoneenlämpöisenä. Positiivista näytettä säilytetään laboratoriossa kuukauden ajan.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Negatiivinen. Tulos vastataan kvalitatiivisena (POS/NEG).

Tulkinta

Pikatesti on tarkoitettu vain päivystyskäyttöön. Positiivinen vastaus osoittaa, että näytteessä saattaa olla mitattavia määriä buprenorfiinia tai norbuprenorfiinia. Tulosta ei pidä käyttää ilman varmistusanalyysiä päätöksentekoon, jolla voi olla oikeudellisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia potilaalle.

Huumeseulan cut-off rajat ovat:

Buprenorfiini 10 µg/l
Norbuprenorfiini 10 µg/l

Virhelähteet

Tämä testi on tarkoitettu ainoastaan huumenäytteiden seulontaan, eikä yksin sen perusteella saa tehdä diagnostisia päätöksiä. Testiä ei ole tarkoitettu myöskään kvantitatiivisten tai toksisten pitoisuuksien määrittämiseen. Positiivinen tulos tulisi tarvittaessa varmistaa akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Väärien tulosten mahdollisuus on olemassa johtuen mm. virtsassa olevista häiritsevistä aineista sekä ristireagoinnista toisten lääkeaineiden kanssa.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat huumaus- ja lääkeaineiden löytyvyyteen  virtsanäytteestä:

–        elimistöön joutuneen aineen määrä (annos, annostiheys, antotapa)

–        aika viimeisestä käyttökerrasta

–        aineen farmakokineettiset erikoispiirteet (puoliintumisaika, erittymistiet, erittyminen virtsaan eri fysiologisissa olosuhteissa)

–        virtsan laatu (väkevöitymisaste, pH)

–        yksilön erityispiirteet (ruumiinrakenne, sairaudet)

Jos epäillään tuloksen oikeellisuutta, testi uusitaan käyttäen toista virtsanäytettä.

Lisämääre

Vain Kanta-Hämeen päivystyskäyttöön