Tulosta

Tutkimus:
TIOGUANIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
10.3.2022

12454 • B -6-TGN

Sisältää osatutkimuksen B -6-me-MP

Johdanto

6-tioguaniininukleotidit (6-TGN) ovat tiopuriinien aktiivisia metaboliitteja, jotka vastaavat sekä hoitovasteesta että hematologisista haittavaikutuksista. 6-metyyli-merkaptopuriini (6-me-MP) on atsatiopriinin ja merkaptopuriinin metaboliitti, joka on liitetty tiopuriinien hepatotoksisiin haittavaikutuksiin. 6-metyyli-merkaptopuriinia ei synny tioguaniinien aineenvaihdunnassa.

Tiopuriiniryhmän lääkeaineita (atsatiopriini, 6-merkaptopuriini) käytetään mm. pahanlaatuisten veritautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Tutkimukseen sisältyy 6-TGN -pitoisuuden lisäksi myös 6-me-MP -pitoisuuden määritys. Erytrosyyttien 6-TGN -pitoisuus korreloi terapeuttisen vasteen ja toksisuuden kanssa; korkea 6-me-MP -pitoisuus liittyy toksisuuteen.

Indikaatiot

Tiopuriinihoidon seuranta (TDM) ja toksisuuden arviointi.  

Potilaan esivalmistelu

Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Ohjeellinen näytteenottoajankohta on vähintään 4 tuntia edellisestä lääkeannoksesta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

2 ml EDTA-kokoverta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytettä ei sentrifugoida, vaan pakastetaan tunnin kuluessa näytteenotosta kokoverenä -20°C. Pidempiaikainen säilytys -70°C. Lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteenotosta.

Viiteväli

6-TGN:
Elinsiirto (kolmoishoito): 120 – 550 pmol/0.2 ml kokoverta
Suolistosairauden hoito (atsatiopriini): 300 – 550 pmol/0.2 ml kokoverta
Kemoterapia (6-merkaptopuriini): 600 – 1200 pmol/0.2 ml kokoverta

Raportoitua yksikköä (Huom. pmol/0,2 ml kokoverta) voi verrata kirjallisuudessa usein käytettyyn yksikköön (pmol/8x10E8 rbc) taulukoiden perusteella.

6-me-MP: 
Suositeltu terapeuttinen pitoisuus on alle 5000 pmol/0.2 ml kokoverta (vastaa 8 x 10E8 punasolua).
Hoitopotilailla mitatut pitoisuudet ovat olleet välillä 50 – 8800 pmol/0.2 ml kokoverta. Lapsilla pitoisuudet yli 5700 pmol/0.2 ml kokoverta voivat olla hepatotoksisia. Aikuisilla ei vastaavaa annosriskiä ole osoitettu.

Tulkinta

Atsatiopriini hajoaa elimistössä nopeasti 6-merkaptopuriiniksi, joka metaboloituu 6-tioguaniineiksi ja 6-me-merkaptopuriiniksi ja ksantiinioksidaasin toimesta muiksi aineenvaihduntatuotteiksi.
6-tioguaniininukleotideilla pitkät puoliintumisajat (useita vuorokausia), joten verisoluissa pitoisuuksien steady-state saavutetaan vasta noin 2-4 viikon kuluessa säännöllisen lääkityksen aloittamisesta. Näyte 6-tioguaniinia varten tulisi siksi ajoittaa aikaisintaan 4 viikon päähän hoidon aloituksesta tai annoksen muutoksesta.

Huom. Tiopuriini-S-metyylitransferaasi- (TPMT) tai ksantiinioksadaasientsyymien alentunut aktiivisuus lisää 6-TGN:n muodostumista ja hematologisten haittavaikutusten riskiä (myelosuppresssio, pansytopenia ja sekundaariset neoplasiat). TPMT-aktiiviteettiin vaikuttava genotyyppi voidaan tutkia (ks. B -TPMT-D). Allopuronoli voi alentaa ksantiinioksidaasin aktiivisuutta.

Lisätiedot

Vanhat viitearvot: 

Crohnin taudissa suositeltu terapeuttinen pitoisuus 6-TGN:lle on 3.5-5.0 μmol/l.

6-me-MP -pitoisuus > 50 μmol/l on liitetty lisääntyneeseen toksisuuteen.

Kirjallisuus: Kirchherr ym. Improved method for therapeutic drug monitoring of 6-thioguanine nucleotides and 6-methylmercaptopurine in whole-blood by LC/MSMS using isotope-labeled internal standards. Ther Drug Monit. 2013;35(3):313-21.

Lisämääre

B -6-TGN