Tulosta

Tutkimus:
POTILAAN HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJEN SUKULAISSIIRTO
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
24.10.2022

22002 • B -HLA2PSK

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4540 • B -HLABD

HLA-B, DNA-tutkimus, SSO

4541 • B -HLACD

HLA-C, DNA-tutkimus, SSO

4538 • B -HLADPBD

HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu, SBT

14168 • S -CMVAbGS

Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet

12951 • E -ABORhSP

Veriryhmä ja Rh

Johdanto

Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri näytteestä ennen siirtoa. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Mikäli sukulaisten joukosta löytyy kudostyypiltään potentiaalisesti identtinen sisarus, HLA-yhteensopivuus varmistetaan potilaan ja sisaruksen HLA 2-näytteeseen sisältyvillä tutkimuksilla. Näistä on koottu valmis tutkimuspaketti, jonka tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä. Järjestelyllä haluamme varmistaa, että potilaasta ja luovuttajaehdokkaista tehdään siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Veren kantasolujen siirtoa odottava potilas, jolle on aiemmassa HLA-1-tutkimuksessa löytynyt alustavasti kudostyypiltään identtinen sisarus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä  [ ] ei
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Veriryhmä (ABO):
Veriryhmä (RhD):
Lisätietoja:

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1212. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

Seerumiputki 6 ml ja 

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

Näyte

6 ml kokoverta seerumiputkeen (tai 2 ml seerumia)

18 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

2‐3 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
22002 | B -HLA2PSK Ei
4540 | B -HLABD Ei
4541 | B -HLACD Ei
4538 | B -HLADPBD Ei
14168 | S -CMVAbGS Ei
12951 | E -ABORhSP Ei